A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keila (twee messiassen)


 

Als David met zijn mannen de Filistijnen uit Keïla heeft verdreven, kunnen de inwoners opgelucht ademhalen. Nu moet u weten dat Keïla niet in  het open veld lag, maar op een vrij hoge heuvel, zoals dit bij de meeste steden in die tijd het geval was.

 

Arendsnest

De plaats ligt op een vooruitstekende top met aan drie kanten steile hellingen. Zo’n stad is gemakkelijk te verdedigen.

Hier lag Ekron der Filistijnen

Filistijnse vlakte

Als David hier met zijn mannen verblijft, kan hij er een waar arendsnest van maken. Het is vlak bij de Filistijnse grens en dus kan hij mooi de Filistijnen in de gaten houden.Toch kan een dergelijk arendsnest gemakkelijk door een vijand hermetisch worden afgesloten. Je sluit alle toevoerwegen af en je kunt de bewoners uithongeren. Als Saul hoort dat David Keïla is binnengetrokken, ziet hij direct een kans om David te pakken te krijgen. In de NBV -vertaling lezen we deze zin:”Door een stad binnen te gaan met een dubbele deur en een grendel, heeft hij zichzelf ingesloten” De hoge ligging van de stad is wellicht de ene deur en de stadspoort de andere.

Askelon aan zee

Welke messias wordt het?

Als David hoort dat Saul tegen Keïla optrekt, vraagt hij opnieuw het advies van God via de efod. Want de vraag is natuurlijk: zullen de inwoners van Keïla kiezen voor Saul of zullen ze hem trouw blijven? Uit het antwoord dat David krijgt, wordt duidelijk dat de inwoners niet voor David zullen kiezen, maar voor Saul. Dat zou toch wel erg ondankbaar zijn. David had hen bevrijd van de Filistijnen. En nu verwerpen ze hem.

Christocentrisch lezen

Wat heeft deze geschiedenis nu met Christus, de Messias te maken? Het gaat in 1 Samuël over twee messiassen. Messias betekent ‘gezalfde” en zowel David als Saul waren gezalfden van de HEER. Ze waren voorbestemd om een afschaduwing te zijn van de komende Gezalfde:de Mesjiach, in het Grieks vertaald met ‘Christus’. Het gaat in 1 Samuël over de twee messiassen. Zo is ook de titel van een boek van Drs Henk de Jong: De twee messiassen in het eerste boek Samuël. Uit het verloop van de geschiedenis blijkt, dat David  de ware afspiegeling is van de komende Christus, maar Saul niet. David is een heel bijzondere koning. Van David wordt de geboortegeschiedenis niet  verteld. Van David wordt niet de geboorte verhaald, maar de roeping achter de schapen, de zalving door Samuël. Dat is heel opmerkelijk. Koning David - zo wil de Schrift ons leren - is niet geboren uit  vlees en bloed, maar hij is geboren (wedergeboren) uit de profetische arbeid van Samuël. Hij is geboren uit het Woord en uit de Geest. Dat zien we ook in de vele psalmen die David heeft gedicht.