A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Korinte/Kenchreeen


Boven op de Akrokorintos bevond zich de tempel van Afrodite  die veel kaalgeschoren meisjes in dienst had 

 voor de scheepslui die vanuit Lechaion en Kenchreeen  de stad bezochten

Hier lag de doolkos sleepbaan  waarover de schepen getrokken werden van Lechaion naar Kenchreeen, de westelijk en de oostelijke haven van Korinte

 

Nu is er  het Korintisch kanaal dat de Aegeische Zee met de Korintische golf verbindt

 

Febe diacones

Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën (Rom.16:1)

 Vanuit Kenchreeën, de oostelijke havenstad van Korinte, trok Paulus met  Priscilla  en  Aquila naar Syrië (Hand. 18:18) Hier in Kenchreeën had Paulus zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was. De Romeinen hadden meestal geen baard.Hier, in Kenchreeën,  was Febe in dienst van de gemeente.Ze had een ‘bediening’.'

 Postbode

Vanuit  deze plaats heeft zij de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen naar Rome gebracht (Rom. 16:1)..Ze stond in dienst van de gemeente.In de NBG -vertaling lezen we het woord ‘diakones’. Had zij soms een functie  die wij diaken noemen? Zij zal inderdaad ook voor de armen veel gedaan hebben.Er staat in de grondtekst, dat in dienst (diakonia)van de gemeente was.

 Helpen slaven was minderwaardig

 

Voor de Grieken telden slechts eer en roem en schoonheid. Kenchreeën was een stad zonder enig mededogen voor slaven, armen, zieken en gehandicapten.Van hieruit werden vele slaven vervoerd naar Side de grootste slavenmarkt in het oosten, nu een schitterende badplaats! Toch was Febe niet een diaken zoals wij die nu kennen.

 

 Diaconia

Misschien kunnen we beter zeggen: ze had een ‘bediening’, een diakonia.Ze was een andere diakonos dan de diaken die de roomskatholieke kerk en die de protestantse kerken kennen. In de rooms-katholieke kerk is een daken een hulp van de bisschop  bij doop en avondmaal. Het taalveld diakonia, -  dienen -  had in de oudheid een heel andere sociale klank dan vandaag.’Dienen’wordt in de antieke wereld gebruikt voor alle activiteiten die passen bij goed gastheer- en gastvrouwschap.Dienen

 

 Dienen aan tafel

was allereerst ‘dienen aan tafel’, ‘bedienen’ Sommigen spreken van ‘de bediening”die iemand heeft gekregen.Zo komt dit woord ook voor in Joh. 2 Maria zegt daar tot de diakenen,(de bedienden): doe maar wat Hij zegt.Diaconia  heeft niets te maken met een ondergeschikte positie.Diaconia bevat allerlei vormen van dienstverlening en  bemiddeling. De overheersende betekenis is die van gezonden zijn. Paulus kan zijn apostolische taak ook aanduiden als ‘diakonia’. Het woord heeft stellig iets ambtelijks. En daarop sluit de katholieke traditie aan.Beide elementen zullen we moeten vasthouden:Fobe had een’bediening’, een pastorale zorg en zij was ook betrokken bij de hulpverlening. En een aspect van deze hulpverlening was ook de koeriersdienst van het brengen van de brief van Paulus aan de gemeente in Rome, die wij nu kennen als de brief aan de Romeinen.