A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kolosse


Turken zijn zeer gastvrij. Je moet wel weten dat je in een Turks gezin de vrouw nooit rechtstreeks moet aanspreken. Het is de man die het gezin naar buiten vertegenwoordigt.

De vrouw houdt zich op de achtergrond. Dáár is haar plaats.  Zij zal hoogstens wat reukwater sprenkelen in de holten van de handen van haar gasten. Het voeren van een gesprek zal zij  over laten aan haar man.

Als de man een vreemde taal enigszins beheerst zal hij graag het gesprek beginnen. Turken houden van  gezelligheid en sociale contacten. Zij zijn vriendelijk en hartelijk.

Dat merk je als je een onbekend dorp bezoekt waar geen toeristen komen.

 

 Zo'n plaatsje is Honaz dat boven op de ruïneheuvel van Colosse ligt.  Het was moeilijk het dorpje te vinden.

Niemand in ons hotel te Denizli had ooit van Colosse gehoord.

We lopen de dorpsstraat in. De huisjes zien er armoedig en vervallen uit.

De bewoners komen ons tegemoet en nodigen ons uit voor de thee.

Turkije is het land van de thee. Alcohol wordt bijna niet gedronken. In de theehuizen waar geen toeristen komen is de thee erg goedkoop.

 We betaalden  hier slechts 7 Turkse lires voor een kopje thee die in kleine glaasjes op schoteltjes geserveerd wordt. (zeven cent).

  

Tegenover het theehuis is men bezig met de restauratie van de moskee.

Stad van Onesimus en Filemon

Het enige prive-briefje dat in het NieuweTestament is opgenomen is het briefje van Paulus aan Filemon.Onesimus was weggelopen  uit Kolosse en in contact met Paulus gekomen. Hij was in Christus gaan geloven via Paulus "Ik beveel Onesimus bij u aan die vroeger onbruikbaar was, maar nu zeer bruikbaar is. Paulus gebruikt in het Grieks een woordspeling die helaas bij de vertaling verloren is gegaan Onesimus was vroeger a-chrestos= onbruikbaar, maar nu is hij eu-chrestos= bruikbaar  Als je de e vervangt door een i, krijg je a-christos (zonder Christus)en nu is hij eu-christos= goed in Christus.

 

 Wat zou er onder de grond verborgen zijn van het bijbelse Colosse? Misschien het huis van Filémon of van Epafras?  Of de  woning van Archippus  die Paulus zijn medestrijder noemt (Filémon 2)

In de tijd van de apostel Paulus kwam de huisgemeente in de ruime woning van Filémon  bij elkaar (Filémon 2). Wat was hier indertijd een hartelijke en liefdevolle gemeente!

Er zijn hier nog geen opgravingen verricht. Het enige dat is over gebleven zijn de ruïnes van de oude burcht, waar om heen indertijd Colosse was gebouwd. Zo'n burcht heette een acropolis

Eens was hier een christelijke gemeente. Ik wandel door de dorpsstraat en ik zie in gedachten hoe Onésimus de slaaf van Filemon nog één keer omkijkt naar deze acropolis bij zijn vlucht naar Rome.

Aan de voet van deze acropolis had hij zo vaak als jongen gespeeld. Onésimus wilde vrij zijn.  Hij zocht het avontuur.  Hij ging daarom naar Rome.  En daar ontmoette hij de apostel. 

Een huisgemeente

Hoe is die gemeente toch ontstaan, zo diep het binnenland in? Colosse lag meer dan 200 km van de kust vandaan. Vermoedelijk is ze ontstaan zoals zoveel gemeenten  in Klein-Azië

Velen gingen gingen naar Efeze om zaken te doen of om een bezoek te brengen aan de beroemde tempel van Artemis. Daar kwamen ze in contact met het Evangelie

Epafras de evangelist

Een van hen was Epafras uit Colosse. Hij ontmoette Paulus en de apostel heeft  hem (en vele, vele anderen) toegerust om in zijn woonplaats het Evangelie te verkondigen. (Col.1:7)

U hebt  de genade Gods leren kennen zoals u  het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is

Paulus heeft de gemeente in Colosse niet gekend.  (Col 2:2) Er was tussen hem en de gemeente een hechte band. De laatste woorden die hij uit de gevangenis te Rome in deze brief neerschreef waren:

Een eigenhandige groet van mij Paulus.  Dat was heel hartelijk  Maar zo'n onderschrift was óók een garantie tegen ondergeschoven brieven van dwaalleraren

Deze gebruikten  de naam van de apostel soms voor het propageren van hun eigen ideeën. Tychicus  heeft samen met Onésimus deze brief van Paulus uit Rome naar Colosse gebracht

Onésimus

Zij hadden trouwens nog andere brieven bij zich.  De brief aan de Efeziërs (Ef 6: 21) en de kleinste brief van Paulus die we kennen. Zijn briefje aan Filémon.

 Heet water bij Kolosse stroomt van Pamukkale naar Laodicea waar het lauw is geworden. Kolosse, Hiërapolis en Laodicea lagen vlak bij elkaar . Ze waren  het werkgebied van Epafras. (Kol. 1:70).

 

Als ik op de ruïneheuvel van Colosse sta, stel ik mij voor hoe verrast Filémon is geweest toen hij Onésimus terugzag. "Jij hier, Onésimus ?"

Het is bijna een correspondentiekaart. Daarin beveelt Paulus de weggeslopen slaaf  Onésimus aan bij zijn vroegere meester Filémon.  Onésimus was in Rome met Paulus in contact gekomen.

Als Paulus hem weer terugstuurt naar Colosse mag Filémon hem voortaan als medebroeder begroeten.  (Filémon 16) 

Onésimus betekent 'nuttig'. Met een woordspeling schrijft Paulus aan Filémon "Onésimus die vroeger onbruikbaar(a-chrestos) voor u was is nu zeer bruikbaar(eu-chrestos).

Het valt op dat het Griekse woord 'chrestos' veel lijkt op "Christus".  Blijkbaar bedoelt de apostel dat Onésimus eerst zonder Christus was, maar nu "goed in Christus" is.

Colosse lag in Frygië.  Haar bewoners  waren eeuwen lang erg bijgelovig geweest. Ze geloofden dat  allerlei kosmische machten en krachten en wereldgeesten de mensen beïnvloeden.

Wellicht was dit bijgeloof ook in Colosse aanwezig. Maar Paulus schrijft  de Colossenzen dat de macht van Christus daar altijd bovenuit gaat, want alle dingen hebben hun bestaan in Hem.  (Col.  1:16)

Populieren in Kolosse  (beeld van onsterfelijkheid)..