A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Khirbet Qeivafa (2)


Khirbet  Qeivafa (2) 


 

Israëlische archeologen hebben waarschijnlijk de oudste Hebreeuwse tekst ooit gevonden. Deze staat op een potscherf die pas ontdekt is in de opgegraven  fortificatie Khirbet Qeiyafa. Een heuvelfort. Als ik dit schrijf is deze potscherf nog niet ontcijferd. U zult de tekst vinden in het volgende bestand over deze plek: Khirbet Qeivafa (3) Dat fort lag in het Elahdal. Dat is vlak bij de plek waar David de reus Goliat versloeg in de  Terebintenvallei waardoor de beek Elah liep. Koolstofanalyses wijzen uit dat de tekst zo’n drieduizend jaar oud is; uit de tijd van koning David! De slag tussen David en Goliat, de reusachtige Filistijn vond plaats tussen Azeka en Socho. David nam de slingerstenen die hij nodig had uit de beek Elah. De tekst is ongeveer duizend jaar ouder dan de beroemde Dode Zeerollen

Megalieten

 De onderste rij megalieten (reuzestenen) van de ruïne zijn van het fort dat de weg van de kustvlakte naar Jeruzalem moest beschermen tegen aanvallen van de Filistijnen.  Uit de 10e eeuw voor Chr. De bovenste rij stenen van het fort zijn uit de 3e eeuw voor Chr.. Het fort lag tussen de vier steden Azeka, Adullam, Socho en Jarmut (Joz.15:35). Vesting steden werden nooit in een dal gebouwd en ook niet boven op een berg, maar halverwege een hoge heuvel, zoals je hier goed kunt zien. De muur van de vesting was vier meter dik en het poortgebouw had vier kamers.