A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kades Vredesverdrag tussen Ramses II en de koning der Hettieten is het oudst bewaarde vredesverdrag


 

Kades vredesverdrag 

Dit Kades is een heel ander Kades dan Kades Barnea in de woestijn van Zin voor de poorten van Kanaän waar het volk Israël in opstand kwam tegen Mozes.

Het Kades dat hier ter sprake komt, vind je op bovenstaand kaartje (even boven Damascus).

 

Mummie van Ramses II

 

Museum van oudheden

Heel interessant is  het verdrag dat Farao Ramses II van Egypte in 1269 vóór Christus gesloten heeft met de koning der Hettieten, het zogeheten vredesverdrag van Kades. Het is het oudst bewaard gebleven voorbeeld van een internationaal vredesverdrag. Je kunt het originele verdrag dat in het Akkadisch is geschreven, bewonderen in het Museum van de oude Oriënt te Istanboel.

Ik vind het heel aangrijpend om een kleitablet met zo’n oud verdrag te zien.Het verdrag werd gesloten tegen de gemeenschappelijke vijand van de zeevolken, die in die tijd een groot gevaar betekenden zowel voor Egypte als voor de Hettieten.

Een eeuw geleden dacht men nog dat de Hettieten een volksstam in Kanaän waren, maar de opgravingen in het Turkse dorpje Bogazkoy  in 1906 hebben aangetoond dat  de Hettieten een volkerengemeenschap waren die kon ijveren met de macht der Farao's.

Tijdens de regering van farao Ramses kwam zelfs een Hettietenkoning naar Egypte om zijn dochter te laten huwen met de jonge farao. We hebben daar nog bruidsfoto's van.  Nou ja, foto's. 

 

 

 

 Aboe Simbel

 

Wel iets dat er op lijkt.  In het uiterste zuiden van Egypte bij de grens van de Soedan kun je in de beroemde rotstempel van  Aboe Simbel op de zogeheten 'huwelijks-stèle'  tal van  details zien van deze huwelijksplechtigheid! Ik denk dat dit  de oudste inscripties over een huwelijksluiting zijn.

 

Ik heb een fraaie rotstekening Wat zien we daarop? Ramses spreekt zijn officieren toe vlak voor de slag bij Kades.Rechts boven staat zijn wagenmenner klaar. Helemaal onderaan ondervragen Egyptische soldaten Hettitische spionnnen.Boeiende tekening in de rotswand!! Wel vreemd: eerst vechten en dan een verdrag sluiten. De oorzaak was dat in  de slag bij Kades eigenlijk  niemand had gewonnen. Bovendien was er inmiddels de dreiging van de zeevolken gegroeid.