A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Khirbet Qeiyafa (1)


Khirbet QeivafaIsraëlische archeologen interpreteren deze ruïneheuvel als een Judese buitenpost in de tijd van David.

 

 

Cultusplaats van de Kanaanieten, van Juda of van de Filistijnen. Vermoedelijk van Israel

 

 

Schrijn met de zogenoemde zuilentempel van Salomo


Hier heeft een versterkte nederzetting gelegen van koning Saul of David.. Maar er is ook een ander geluid. Een historicus uit Tel Aviv typeert het fort als Kanaänitisch. De bewoners zouden weggedreven zijn door de Filistijnen uit  Gat, uit het westen en bedreigd door Israël vanuit  het oosten. Er zijn ook archeologen die menen, dat genoemde grafheuvel   een Judese vestingstad verbergt. Volgens hen lag het zwaartepunt van Israël niet rond Jeruzalem, maar bij  Gibea waar  Saul koning werd. Van daaruit streed hij in  de vallei van Ela tegen de Filistijnen. In dat dal streed David ook tegen Goliat. Was de ruïneheuvel van de Kanaaänieten, de Filistijnen of van David?  Ik kies voor het laatste. Typerend is dat in deze heuvel geen godenbeelden zijn gevonden.

  

Oudste Hebreeuwse tekst?

Bijbel heeft toch gelijk?Veel gelovige  archeologen zoeken archeologische argumenten voor het gelijk van de Bijbel. Is genoemde heuvelfort inderdaad terug te voeren tot 1 Sam. 17 waar de manschappen van de net gekozen koning Saul zich legerden voor de strijd tegen de Filistijnen ? Het is mogelijk. De waarheid van de Bijbel is echter niet afhankelijk van dit onderzoek.Oudste Hebreeuwse tekst?

Israëlische archeologen beweren dat zij waarschijnlijk de oudste Hebreeuwse tekst gevonden hebben.

Deze staat op een potscherf die pas ontdekt is in de opgegraven Elah fortificatie Khirbet Qeiyafa. Dat is vlak bij de plek waar David de reus Goliat versloeg in de  Terebintenvallei waardoor de beek Elah liep. Koolstofanalyses wijzen uit dat de tekst zo’n drieduizend jaar oud is; uit de tijd van koning David! De slag tussen David en Goliat, de reusachtige Filistijn vond plaats tussen Azeka en Socho. David nam de slingerstenen die hij nodig had uit de beek Elah. De tekst is ongeveer duizend jaar ouder dan de beroemde Dode Zeerollen.

Herinnering aan tempel Salomo?

Men heeft ook draagbare schrijnen gevonden, die dienst deden als raliquieënbox. Die stenen kistjes vertonen twee kleine  pilaren die een herinnering zouden zijn aan de  zuilen Jachin  en Boaz die voor de tempel van Salomo stonden. Ook de gevonden masseben zouden van Judese afkomst zijn. Zelfs gaan sommigen nog veel  verder: hier zouden we een herinnering kunnen hebben aan de ark van het verbond in de tabernakel, waarin de tien geboden lagen.