A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kosmos (1)


In beginsel schiep God de kosmos (Gen. 1: 1)

In de astronomie spreekt men van een heelal of universum. Het Oude Testament kent de uitdrukking ‘hemel en aarde’. Dat is een staande uitdrukking waarbij de hemel een ander woord is voor het zwerk. Het Nieuwe Testament vertaalt het woord kosmos met ‘wereld’.Een foto van het heelal laat een miniem klein stukje van de zichtbare hemel zien, vergroot door de ruimtetelescoop van de NASA. Ieder ellipsvormig puntje is een afzonderlijk sterrenstelsel met elk 100 miljard sterren!! De exact ronde puntjes zijn daarentegen sterren van onze eigen melkweg, dus véél dichterbij! Van de diepte van deze foto kunnen we ons geen enkele voorstelling vormen. De afstanden zijn duizelingwekkend! 

Kosmos

 


Het woord ‘kosmos’ wordt vaak gebruikt, maar wat betekent dit woord toch eigenlijk? Het is een Grieks woord dat meestal wordt vertaald met ‘wereld’ In het Nieuwe Testament heeft het twee betekenissen:

Mensenwereld, zoals in Joh. 3:16 “Want zo lief heeft God deze wereld gehad”

De wereld als wereldgeheel, de totaliteit van al het geschapene. Deze betekenis komt het meeste voor en is een ruimtelijk begrip. Het woord is synoniem met de term ‘hemel en aarde’ In Gen. 1: 1 lezen we Ïn den beginne schiep God ‘hemel en aarde’ Je zou dus ook kunnen lezen: In den beginne (of beter: in beginsel) schiep God de kosmos. Een verwant begrip is het Griekse woord ‘ta panta’= ‘het al’ Op sommige gebouwen zie je soms staan Ta Panta rei, ouden menei, wat betekent alles gaat voorbij, niets is blijvend.

Kosmische Christus

Hymne over de kosmische Christus

 

De kerk belijdt Jezus als de Heiland der wereld, maar Hij is ook de Heer van de kosmos. Daarover lezen we bijvoorbeeld in Kol.1 en Joh.1. In Kol 1:15 is een hymne opgenomen die de allesbeheersende positie van de kosmische Christus belijdt: Beeld van God, de onzichtbare is hijEerstgeborene van heel de schepping, in hem is alles geschapen, Alles in de hemel en alles op de aardeHet zichtbare en het onzichtbare,Alles is vóór hem en door hem geschapenHij bestaat vóór alles en alles bestaat in hemHij is het hoofd van het lichaam, de kerkOorsprong is hij,Eerstgeborene van de doden,Om in alles de eerste te zijn.  Het geloof ziet niet aan wat voor ogen is – een vervuilde kosmos, een wereld beheerst door machten van zonde en dood, - maar de gelovige richt zich