A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kirjat Jearim


 

 Kirjat Jearim

Deze plaats is vooral  bekend geworden vanwege de tijdelijike verblijflplaats van de Ark van het Verbond nadat de Filistijnen de ark hadden teruggestuurd naar het land van Israel.

  Ark van het verbond was geen magisch medium waardoor een leger kon overwinnen. Het was een teken dat God onder het volk aanwezig was als het zich hield aan het document (de Tora) dat inde ark lag!

 

De ark kwam nu in Kirjat Jearim en  bleef er ongeveer 20 jaar.Het is ook vanuit deze plaats dat David de ark weer  naar de Davidsburcht bracht (2 Sam. 6).De ark had eerst gestaan in het huis van Abinadab en later nog in de woning van Obed Edom.

 

In deze plaats zijn de fundamenten gevonden van een Byzantijnse kerk..Hier trof men ook allerlei mozaïeken aan en voorwerpen uit de 5e eeuw.

 

Nu heeft men boven deze kerk  in 1911  een nieuwe kerk gebouwd. Ze kreeg de naam “Vrouwe van de Ark des Verbondskerk” Op de toren van deze kerk heeft men een standbeeld van Maria gezet dat vanuit de hele vlakte duidelijk is te zien.

 

Wellicht is deze kerk gebouwd op de resten van de plek van de tabernakel.

De dood van Uzza (2 Sam. 6.)

Aan de ark van het Verbond is de naam verbonden van de HEER der legermachten die tussen de cherubs troont (2 Sam. 6:2,zie ook foto). Als de ark uit de woning van Abinadab wordt gehaald, begeleiden zijn zonen de nieuwe wagen waarop de ark is gezet.Als de ossen de wagens van de weg dreigen af te trekken, steekt Uzza plotseling zijn hand uit om de ark te redden. Direct  valt hij ter plekke dood neer.Hoe moeten we dit  verklaren?

  1. Allereerst moeten we bedenken dat de God van Israël hier op de meest argeloze wijze met de ark wordt geïdentificeerd. De ark is sacrament van de aanwezigheid  van God, maar  valt niet samen met Hem
  2. In de tweede plaats dacht Uzza wellicht daarbij dat hij God wel een handje zou kunnen helpen.Later zou hij vol trots hebben kunnen vertellen, dat hij dan toch maar God gered heeft. JHWH steunt niet op ons.De mens kan absoluut geen hand uitsteken om Hem te stutten of te steunen.
  3. Ten derde laat God  zien dat hij geen hulp van mensen nodig heeft. Hij is de Gans Andere die zijn eigen weg gaat.Hij kan zichzelf wel redden. Er blijft ook een grote afstand tussen de Heilige en de sterfelijke mensen. De mens moet met grote eerbied met God omgaan.Dat wil  die vreemde gebeurtenis ons zeggen.