A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kades Barnea


 

 

 

 Opstand tegen Mozes

Kades Barnea was een plaats in de woestijn Zin toen Israël  op weg was naar het beloofde land.

Zie ook Eskol

Het heet nu En-Kédes en het is vandaag een grote vlakte met bronnen.In de tijd van Mozes was er een vreselijk groot watergebrek.

De runderen dreigen van dorst om te komen.We kijken wat langer rond in deze plaats, want het was in deze omgeving dat Mozes op de rots sloeg, Dat was er de oorzaak van dat hij het land Kanaän niet mag binnengaan (Num.20:12)

Het was ook hier dat het volk in opstand kwam tegen Mozes en het was hier dat het volk door zijn opstandigheid nog veertig jaar langer moest zwerven in de woestijn.

In de barre rotswereld van de woestijn Zin begint het volk vreselijk te klagen.Het gaat Mozes overladen met verwijten; “Had ons maar in Egypte gelaten. Daar hadden we tenminste nog te eten en te drinken. Maar dit  is een afschuwelijk oord. 

In Kades krijgen twaalf mannen vervolgens de opdracht het land Kanaän te verkennen.

Het is de zuidelijke Negev Dicht bij Beer Sheba., dat ook op de erfgoedlijst van de Unesco is geplaatst. Als  de ”verspieders” weer terugkomen bij Mozes  in Kades, zijn ze razend enthousiast (Num.13:26 e.v.) over het land.

In het dal Eskol hebben we zelfs een schitterende druiventros afgesneden, Dat is nu een symbool voor Israël, symbool van overvloed. Land van belofte.

======================================

VERSPIEDERS

HET TROF MIJ DAT IK LAS DAT ALLE 12 VERSPIEDERS WILD ENTHOUSIAST WAREN OVER HET BELOOFDE LAND. NUM 13 :27 "WERKELIJK, HET VLOEIT OVER VAN MELK EN HONIG(ZIE HIERVOOR ESKOL)

MAAR...GOD HEEFT KANAAN WEL BELOOFD, MAAR...WE ZIEN HET NIET ZITTEN ZEI DE MEERDERHEID, TIEN VAN DE TWAALF.SLECHTS TWEE VAN DE 12 MAN GELOOFDEN GODS BELOFTE.

ALS HET ONS TEGENZIT, ZIEKTE, EENZAAHEID, ROUW ENZ. DENKEN WE MET DE MEERDERHEID. GOD HEEFT HET WELISWAAR BELOOFD, EEN NIEUWE TOEKOMST MAAR WE ZIEN ER GEEN BARST VAN.

TOCH NEMEN DE VERSPIEDERS EEN DRUIVENTROS MEE.ONDERPAND VAN HET BELOOFDE LAND. ZICHTBAAR TEKEN

GODS BELOFTE KOMT OOK TOT MARIA, DE MOEDER VAN JEZUS. ZE ZEGT NIET: MIJN ZOON REDDER EN HEILAND DER WERELD? KAN NIET DAT IS UIT GESLOTEN. NEE ZE ZEGT;MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD

GOD GAAT NIET DE WEG VAN DE MEERDERHEID.