A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kafarnaum Religieus


Kafarnaüm  religieus

 

 

 

Resten van Baaltempels inTyrus.zie ookIzebel

 

 

De Bijbelse plaatsen aan het meer van Galilea zijn bij de toeristen zeer geliefd. Ze vinden ze romantisch. Maar Jezus dacht daar anders over.

   

Wee jou Kafarnaüm! Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13 Wee jou Chorazin, wee jou Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 15 En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! (Luc. 10:10)

Dit zijn zeer scherpe en heftige woorden van Jezus. Je zou die hier niet verwachten. Die woorden zullen de luisteraars geïrriteerd hebben. Wat waren dat schokkende woorden! Het meest irritante is  toch wel dat Hij zich gelijkschakelt met de Allerhoogste. Hij gaat als het ware op de rechterstoel van God zitten. En de gezanten die Hij  die Hij uitzendt krijgen te horen “Wiie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.”

Verbijsterend

Waarom noemt Jezus de plaatsen Chorazin en Betsaïda ten noorden van het meer van Galilea? Omdat Hij daar vaak geweest was op doortocht  naar de berg waar Hij gewoon was te bidden, even ten oosten van Betsaïda. Je zou denken dat als er ergens Bijbelse plaatsen waren waar Jezus veel volgelingen kon verwachten dan waren het wel Chorazin en Betsaïda. Jezus vergelijkt ze met de handelssteden Tyrus en Sidon aan de kust.

Tyrus en Sidon

De kooplui uit Galilea kenden die steden wel. Vanuit alilea liep een grote handelsweg naar de kust, naar de havensteden Tyrus en Simon. Daar woonden de heidenen die de Baäls vereerden. Ze waren geschokt als ze  de vele afgodsbeelden zagen. En telkens wanneer ze weer thuis kwamen, waren ze dankbaar dat ze niet in die goddeloze steden woonden.

Onthutsend

 Maar de woorden van Jezus zijn onthutsend. Hij maakt een vergelijking tussen de twee genoemde steden in Galilea en de beide kuststeden Tyrus en Sidon. Deze steden komen er in de ogen van Jezus op de dag van het oordeel beter af dan Chorazin en Betsaïda. Jezus is verbijsterd omdat ze Hem niet zijn gaan volgen. En ze hebben Hem zoveel wonderen zien verrichten. Ze zijjn wel religieus en spiritueel, maar weigeren Jezus te volgen.

Sodom

  In  zijn eigen woonplaats Kafarnaüm had Jezus veel gepreekt en veel wonderen  verricht, Kafarnaüm was een godsdienstige stad met een mooie synagoge. Jezus vergelijkt die stad met Sodom, het toppunt van goddeloosheid en zedeloosheid..Wat zullen de inwoners van Kafarnaüm woedend geweest zijn. Ze zullen zich vergeleken hebben met de heidense bewoners van Tyrus, Sidon, Caesarea Filippi,Decapolis en Sodom. Ze waren heel religieus en wetsgetrouw. Toch is het oordeel van Jezus over deze plaatsen vernietigend. Waarom toch?  Omdat zij Hem afwezen ondanks zijn indringende woorden en vele wonderen.

 

Geen voorspraak meer nodig?

In Nederland worden de mensen steeds minder kerks, maar daardoor zijn ze nog niet  minder religieus. Religie is ‘in’ maar maar Jezus is ‘uit’. Velen hebben Jezus als Voorspraak en Advocaat bij God de Vader niet meer nodig. Mogen we het oordeel van Jezus over Kafarnaüm doortrekken naar onze tijd? (zie ook Getsemane/ Voorbede)