A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kinderoffers/Tofel


Kinderoffers/Tofet

 

Kinderoffergraf uit Thiateloco, Nat. Museum Mexico

Kinderoffer

 

Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen aan Moloch te offeren (Lev.18:21 en Lev. 20:1-15)   Bij opgravingen in het Fenicische Cartago is onlangs een kinderbegraafplaats (een tofet)ontdekt met duizenden resten van verkoolde beenderen in grafurnen. Een Tofet is een Bijbelse plaats. Het is de  plek waar kleine kinderen geofferd werden als brandoffer. De kinderen kwamen om door verstikking.Een vreselijke plaats! Die plek werd een Tofet genoemd.

 

Hier bevond zich een Tofet, in het Dal van de zonen van Hinnom ten zuiden van Jeruzalem. Hier werden kinderen geofferd aan de Moloch 

De afschuwelijke god Moloch aan wie kinderen geofferd werden als b.v. een stad gebouwd moest worden

Zo’n Tofet was er bijvoorbeeld in het dal van de zonen van Hinnom ten zuiden van Jeruzalem.

In kritische situaties bracht men het dierbaarste dat men bezat aan de Moloch om redding en uitkomst te krijgen. Veel volkeren brachten mensenoffers als onderdeel van vruchtbaarheidsriten. Het is bekend dat de Azteken in Mexico mensenofferaars bij uitstek waren. Zo’n mensenoffer was zo radicaal en zo grensoverschrijdend, dat men geloofde dat de goden wel  bevredigd zouden moeten worden door een dergelijk offer.

Rituele moord

De Egyptenaren kenden geen kinderoffers en het Jodendom, Christendom en de Islam hebben mensenoffers altijd verworpen als rituele moord.

In Kanaän en in Fenicië kwamen onder bepaalde omstandigheden wel vaak kinderoffers voor.

Soms beoefende Israël dit weerzinwekkende gebruik ook. Men had dit afgekeken van de Kanaänieten. Recent archeologisch onderzoek heeft ook weer eens aangetoond hoe de Israëlieten en de Kanaänieten veel meer dan wij vroeger meenden samenwoonden in dorpen en steden. Men nam veel van hen over. Ik vind het opvallend dat zowel de dodencultus als de rituele moord op kinderen juist bij de Kanaänieten voorkwamen. Ik weet niet of we een bepaald verband moeten zoeken tussen die twee verschijnselen. Het zal wel met de Baädienst te maken hebben gehad.De Tofet werd gebruikt als de plek waar de Kanaänieten, de Feniciërs en de Israëlieten kinderen offerden.

Jefta

De rechter Jefta zwoer dat als God hem de overwinning zou geven in de strijd, hij het eerste wat hem bij zijn thuiskomst tegemoet kwam, zou offeren als een brandoffer. Tragisch genoeg was het zijn dochter (Rechters 11:31-40).

Mesa

Koning Mesa van Moab offerde zijn zoon, de kroonprins, op de muur ten aanschouwen van de Israëlieten, toen zijn residentie dreigde ingenomen te worden (2 Kon.3: 26).- zie Moabieten  Stèle.

Jeremia

De profeet Jeremia veroordeelt het brengen van kinderoffers op de Tofet, in het dal van de zonen van Hinnom in Jeruzalem (Jeremia 7: 31).“Ze hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is, met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd en in het Hinnomdal de offerplaats Tofel gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden”.

Er zit een element van waarheid in het brengen van mensenoffers.

 De volkeren hebben goed aangevoeld dat aan de ontzag-wekkende God een offer gebracht moet worden.

 De kern van het evangelie is echter dat God dat offer zelf  vrijwillig gebracht heeft.

Hij is afgedaald naar de mensenwereld en Hij heeft zelf in  oeverloze, onbegrijpelijke liefde het offer gebracht dat noodzakelijk was Amicitia Dei!