A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kosmische Christus (1)


 Kosmische Christus

 .jpg'>

De aarde bekeken vanaf de maan, zoals wij de maan bekijken vanaf de aarde

Zuid -Amerika en de oceaan

Christus pantocrator, de almachtige  Christus. Tijdens de regering van de Byzantijnse keizers is Christus niet meer afgebeeld als een weerloos lammetje of als de goede herder. Hij is het evenbeeld van de machtige keizer.,die mooie kerken bouwde zoals hieronder de Hagia Sofia te Istanboel. De naam Constantiopel is afgeleid van de naam Constantijn, de eerste 'christen' keizer

De Hagia Sofia te Istanboel

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen de zicht bare en de onzichtbare dingen (Kol 1:15). Niet Thebe, niet Babylon, niet Nineve, noch Rome noch welke andere tirannieke  Bijbelse plaats  u ook zou kunnen noemen, zijn de grote overwinnaars in de wereldgeschiedenis. Al die steden zijn losers. De eindoverwinning over alle duistere machten zal zijn de kosmische Christus! Weet u wat daarmee bedoeld wordt?De meeste mensen stellen zich Jezus Christus voor als het kind van Betlehem. Maar wist u dat Christus er al lang was, toen Jezus werd geboren?   

Rangorde, geen volgorde

 Christus als de Zoon van God was al bij de schepping betrokken. Hij is  de eerstgeborene van de hele schepping. Het gaat in Kol 1 :15 niet over een volgorde, maar over een rangorde. Hij staat boven de schepingOp zondagschoolplaatjes wordt de’ Here Jezus’ meestal getekend als een softe figuur of als een herder die dat ene lammetje op zijn schouders draagt. Maar Hij is oneindig veel méér. Via Hem heeft God de wereld geschapen en Hij heeft het ook te zeggen over alle machten die ons bedreigen. De Christus is geweldig! En nu belijden wij: Jezus die in Betlehem is geboren, Hij is de Christus. Hij is de grote Baas over alle     kosmische krachten en machten. Paulus  schrijft dat die machten  machten der duisternis zijn (Kol 1: 13) En het gaat heus niet alleen over geestelijke en demonische machten, maar over alle aardse levensverbanden. 

Het t vingerwerk van God (Ps 8)

 Deze foto laat een miniem klein stukje van de zichtbare hemel zien, vergroot door de ruimtetelescoop van de NASA. Ieder ellipsvormig  puntje is een afzonderlijk sterrenstelsel met elk 100 miljard sterren!! De exact ronde puntjes zijn daarentegen sterren van onze eigen Melkweg, dus véél dichterbij! Van de diepte van deze foto kunnen we ons geen enkele voorstelling vormen. De afstanden zijn duizelingwekkend! De kerk belijdt Jezus als de Heiland der wereld, maar Hij is ook de Heer van de kosmos. Het geloof ziet niet aan wat voor ogen is – een vervuilde kosmos, een wereld beheerst door machten van zonde en dood, - maar de gelovige richt zich  op Hem die de Eerste en de Laatste is (Openb.1:8) Hij is Christus Pantokratoor, de Almachtige en Albeheerser van de kosmos. 

Pantocrator

 De beeldtaal van de Oosterse kerken wil die belijdenis uitdrukken.. Het rood is symbool van zijn goddelijke natuur die schuilgaat onder het blauwgroene overkleed, symbool van zijn menselijke natuur. In de nimbus lezen we de drie letters die de naam van Jahweh weergeven. Hè oon (Hij is, hij die hij zal zijn).Dus de naam waarmee God Zelf zich aan Mozes bekendmaakte (Ex. 3:14). In Turkije kom je dit beeld zeer veel tegen, omdat de Byzantijnse keizer meende dat hij zelf een beelddrager was van de  Pantocrator. Deze keizers woonden vroeger in Constantinopel, het huidige Istanboel.