A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karkemis


 

Farao Necho

We lezen in Jeremia 46: 2 ” Gericht over Egypte, over het leger van farao Necho, de koning van Egypte dat zich bij de Eufraat, in Karkemis  bevond. In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van  Josia, werd het verslagen door koning Nebukadnezar  van Babel.”

Jeremia moet het volk Israel troosten met de boodschap dat God de goden van Egypte en het volk van Egypte zal uitleveren aan Nebukadnezar. In Jeremia 46: 25 wordt de hoofdgod van Egypte genoemd: Amon. Amon van No= Amon van Thebe. Zie bij Thebe! In v ers 26 wordt de naam van Nebukadnezar genoemd

 

Zo trok farao Necho koning Nebukadnezar tegemoet  

Op dit kaartje kunt je goed zien hoe Nebukadnezar optrok naar de Assyrische steden Nimrod en Nineve naar Haran, Karkemis en toen zuidwaarts trok naar Hamat en Ribla In deze laatste plaats sloeg hij zijn hoofdkwartier op

 

Assyrische soldaten hadden Haran als laatste bolwerk gekozen tegen de oprukkende macht van Babel.

Farao Necho wilde hem ontzetten om met behulp van het leger der Assyries Nebukadnezar tegente houden. Koning Josia van Juda Probeerde Necho tegen te houden bij Megiddo. Waarom weten we niet. Hij werd verslagen en gedood bij Megiddo. Bij Karkemis werd op zijn beurt Necho verslagen.

 

Paleis van Assurbanipal van Nineve die een zeer grote bibliotheek bezat

 

In het jaar 609 v. Chr. was Haran, de plaats waaruit Abraham geroepen werd, het laatste bolwerk van Assyrie.Koning Josia wilde de koning van Assyrie ontzetten om met hem de oprukkende Babyloniers tegen te houden. Tevergeefs. Zie ook Karkemis, waar farao Necho definitief door Nebujkadnezar werd verslagen. Nu kon Neb ukadnezzr opruken naar Nineve en verwoestte het  drie jaar later in 612

Farao Necho is de achtste en laatste farao die in de bijbel genoemd wordt. Hij is ook de eerste farao wiens naam genoemd wordt. De soldaten droegen in Egypte  bronzen  punten en schilden van ossenhuid.De farao’werden vaak in hun eentje afgebeeld. Zo zagen  zij er dapperder uit. De strijdwagens werden doorgaans bemand door een menner en een speerdrager.

Komend uit Harran paseerden we indertijd  de plek waar Karkemis lag, op de grens van Syrië en Turkije. In deze plaats is de macht van Egypte voorgoed gebroken.

Het kleine staatje Juda lag  in 608 voor Chr.ingeklemd tussen de machtige rijken van Egypte en Babel.

Het land Israël ligt geografisch gezien op een strategisch zeer belangrijke en dus begeerde plek. De kustvlakte en het dal van Megiddo vormden een verbindingsschakel tussen het stroomgebied van de Nijl en dat van de Eufraat en de Tigris.

De politieke kaart van het Midden-Oosten is met recht te typeren als een weerkaart.

 Als Egypte sterk is (een ‘hoge drukgebied’ in het zuiden) dan ligt Israël binnen de invloedssfeer van Egypte.

Bij ‘hoge druk’ in het noorden (een sterk Syrië, Assyrië of Babylonië) voelt Israël de hete adem van deze rijken in de nek.

Toen Juda eenmaal onderworpen was aan Babel spoorden de farao’s Juda en de andere onderworpen volkjes aan tot opstand  tegen Babel.

Ondertussen was ook het Assyrische rijk  door Nebukadnezar overwonnen en de faroa’s wilden deel hebben aan de buit en kwamen daardoor in conflict met Babel.Zij beloofden hulp en bijstand aan de volkjes die door Nebukadnezar waren onderworpen.

Daarom trok Egypte  op tegen de koning van Babel Koning Josia van Juda wilde echter de farao tegenhouden. Dat lukte hem niet en Josia werd  verslagen. In II Kron. 35: 22 lezen we  hoe koning Josia per se niet wilde dat de farao hem herkende en daarm trok hij vermomd ten strijde.Dat was in 608 Josia sneuvelde en de farao benoemde een koning over Juda die hem welgezind was.Dat was koning Jojakim.Die koning heeft zich steeds pro-Egyptisch gedragen

Overwinning Nebukadnezar

Drie jaar later deed Farao Necho nog een keer een poging om Nebukadnezar   tegen te houden. Hij werd echter bij Karkemis beslissend verslagen door koning Nebukadnezar. Over deze slag schrijft Jeremia in hoofdstuk 46.

Na de slag bij Karkemis is het gedaan met de macht van Egypte en komt Juda onder invloed van Babel

De grote vraag is waarom farao Necho optrok naar het Noorden.

In de NBV vertaling lezen we dat hij optrok om zich bij de koning van Assur te voegen. (II Kon. 23:29)

In andere vertalingen lezen we echter het tegenovergestelde.

Namelijk dat Farao de koning van Assur tegemoet trok om hem te bestrijden.

In dit geval zou hij het juist opnemen voor Nebukadnezar om zo de buit te delen ? Logischer vind ik dat hij Nebukadnezar wilde  terugdringen door zich aan te sluiten bij Assyrie