A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kana / Bruidegom


Kana / Bruidegom

In de tijd van Jezus was  niet de bruid het stralende middelpunt op het bruiloftsfeest,  maar de bruidegom.(Matt.25)

 

 

Welnu, als er eending duidelijk is, dan is het wel dat Jezus de  Bruidegom is. De leerlingen van Jezus hoeven niet zoals die van Johannes de Doper en de Farizeen te vasten. Jezus zegt: Je kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten als de bruidegom bij hen is ? Luc. 5:34

==================================

 In genoemde gelijkenis hadden de  bruidsmeisjes  zich verzameld in de woning van de bruid. Het wachten was op de bruidegom.

De vriend van de bruidegom

 

 

Bij ons is het de ceremoniemeester die de viering van een bruiloft organiseert en leidt.

In het Midden-Oosten was dat de “vriend van de bruidegom” .

 Hij was ook degene die het huwelijk bevestigde.

Een soort ambtenaar van de burgerlijke stand zou je kunnen zeggen. In de Bijbel tekent de vierde evangelist Johannes de Doper als de ‘vriend van de bruidegom” (Joh.3:28).

De Doper zegt: ‘ik ben de Christus niet. Ik ben slechts de vriend van de bruidegom’ .

Op deze uitdrukking is enkele jaren geleden nieuw licht gevallen. In de Sumerische codex van Lipit-Ishtar (19e eeuw vóór Christus) wordt een huwelijk tussen de bruid en de vriend van de bruidegom uitgesloten, ook als de bruidegom al lang is overleden.

Het is een groot kwaad als de vriend van de bruidegom een intieme relatie zou creëren met de bruid.

De “vriend van de bruidegom” moet zijn grenzen kennen.

En ook de bruid kan na een eventuele ontbinding van het huwelijk met ieder ander trouwen, maar juist niet met de “vriend” van haar bruidegom. 

 

Eindelijk

Eindelijk kwam de Bruidegom. Hij ging de bruid halen in het huis van de  bruid. De bruid en de bruidsmeisjes waren  vaak erg zenuwachtig geworden als de bruidegom nog steeds niet gekomen was. Waar bleef hij toch?Hij  moest  eerst nog een afscheidsfeestje vieren met  vrienden.  Een vrjgezellenfeestje.Dat kon soms heel lang duren.

Tot midden in de nacht. Dan ging hij uit zijn eigen huis naar de woning van de bruid om haar op te halen.Aan de muziek kon je al horen dat hij  er aan kwam.

Dan renden de bruidsmeisjes de bruidegom tegemoet. Daarna gingen ze met z’n allen naar het huis van de bruid en konden ze zien  hoe de bruidegom de bruid in zijn armen sloot.Soms moesten ze heel lang wachten.  Soms wel tot diep in de nacht.

Geen straatverlichting

Verstandige meisjes hadden ook een tuitje reserveolie bij zich  Zo’n lampje was wel nodig, maar  het kon maar zes tot zeven uur branden. Nergens was er straatverlichting  en  wegen waren soms smalle kronkelpaadjes door het bergland. Dan moest je een lampje  bij je hebben. Zonder verlichting  was lopen levens gevaarlijk. De Psalmdichter zegt daarom: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Olielampje van terra cotta

Hoe zag zo’n olielampje eruit?  Het was een terra cotta lampje.Een handvatje eraan vast gebakken. Een heel klein lampje. Op het bovenvlak van zo’n lampje bevonden zich twee openingen. Een  voor olietoevoer en een voor lucht. De pit  bestond uit 8 door elkaar gevlochten vlasdraadjes. Via die vlasdraad werd de olie toegevoerd.

 

Jezus als Bruidegom

Wie zou Jezus met die bruidegom bedoelen. Juist zichzelf. Hij is de hemelse bruidegom die eens terug zal komen.Terugkomen? Ja,We zijn op weg naar de tweede komst van Jezus.Wat was dan de eerste komst ? Natuurlijk die was in Betlehem. Geboren als babytje. Maar Jezus komt terug. Dan als Heer der wereld en Koning van alle volken.

Waarom komt Jezus terug ? Natuurlijk om zijn bruid op te halen. Alle  vier evangeliën en alle brieven in de Bijbel staan daar vol van.

Wie is zijn bruid?

 

Dat is de christelijke gemeente.We zijn op weg naar het feest van  de grote bruiloft van het Lam (Openb.19:6). Wij als christenen zijn geen begrafenishangers, maar bruiloftsgasten. We vormen geen sombere rouwstoet, maar een vrolijke optocht. We gaan de Bruidegom tegemoet.

Maranatha

 

Maranatha= Jezus komt er aan!!.We weten wel de datum van Gods eerste komst, maar we kunnen op de kalender niet het jaar van zijn tweede komst aanstrepen.Waak dan want jullie weten noch de dag noch het uur van mijn komst.Hij komt totaal onverwacht!Het einde van de wereld zal net zo onverwacht komen als het einde van Pompei.Dat behoeft ons niet bang te maken. We moeten niet met sandwichborden de straat op gaan zoals sommigen in New York deden The end is at hand , maar we moeten wel opletten.

 

Attentie, attentie, wakker blijven! 

We moeten ons niet laten verdoven door de geest van de tijd, Niet laten besmetten met ongeloof en liefdeloosheid. Niet laten infecteren door een well-being gevoel, dat geen liefde kent

Waakt dan, want u weet noch de dag noch het uur.Jezus kan  volgende week maandag al terugkomen. En de grote vraag is, of we dan klaar zijn om Hem te ontmoeten.

Durven we hem dan onder ogen te komen ? We moeten niet zeggen:Heer, we hebben geprobeerd ieder het zijne te geven, we zijn vriendelijk en aardig en vrijgevig geweest. Met zulke smoesjes moet je de Heilige Christus, niet onder ogen te komen. Die  zijn volgens de Schrift als vuurvlammen.In de ogen van mensen zijn we misschien aardige mensen, maar voor de ogen van God, hebben we geen been meer om op te staan.God kijkt anders dan mensen. Hij kijkt dwars door ons heen.

 

Melaats 

Als Hij een röntgenfoto van ons neemt en die  houdt tegen het verblindende licht van zijn heiligheid, blijkt  dat we doodziek zijn. Ook als we onze melaatsheid verbergen achter onze maskers en camoufleren met make-up.Jezus komt als de hemelse bruidegom.  Jezus vergelijkt de gemeente met tien van die bruidsmeisjes,  die staan te wachten op de komst van de Bruidgom.Vijf van die meisjes waren heel verstandig, maar vijf van hen waren heel dom. De verstandige meisjes hadden reserve-olie meegenomen, maar de domme meisjes hadden dat niet gedaan. Die hadden gedacht, dat niet nodig was. Busje komt zo dachten ze. Met de bruidegom. Maar viel dat even tegen! Uur na uur verstreek en de bruidegom bleef weg. Eindelijk werd het donker. De meisjes kregen slaap. Tenslotte zijn ze alle tien ingeslapen.Wij zijn  een bruidsgemeente. We mogen hier op aarde uitkijken naar het grote feest van de bruiloft van het Lam..

 

Ingeslapen?

De grote vraag is of wij niet zijn ingeslapen. Verwachten wij nog de komst van Jezus in deze wereld ? We hebben het goed Zoals het nu is, zo moet het maar blijven.. De Maranatharoep verstomt. We kijken niet meer uit naar Christus komst. We zijn allemaal bevangen door de winterslaap van  een    grote geestelijke onverschilligheid. We hebben ons  te ruste gelegd op de zandplaten van een moderne zelfgenoegzaamheid. Maar het wordt zo koud en donker.Het geloof brokkelt steeds meer af. Veel kerkmensen zijn al onder de hypnose en narcose gebracht van het moderne denken. Velen zijn geestelijk ingeslapen of verkeren in coma. Ze verwachten niets meer.Met de dood is alles afgelopen. Dat denken heeft ook ons aangetast. In de gelijkenis van  Jezus zijn alle bruidsmeisjes ingedommeld.Dat is ook wel te begrijpen. Het wachten duurt te lang. Maar ook voor ons. Er komt maar geen einde aan de ellende op deze aarde.  Natuurrampen, ziekten en oorlogen teisteren de mensheid.Komt er nog wat van ? Van die nieuwe aarde ? Is het wellicht een luchtspiegeling ? Een zandkasteel ? Een utopie ?Jezus eindigt zijn gelijkenis daarom ook met een ernstige oproep:Waakt dan, want jullie weten de dag niet, noch het uur.Het verschil tussen de verstandige en de domme bruidsmeisjes was niet dat  de eerste niet waren ingeslapen en de laatsten wel. Ze waren allemaal ingeslapen. Het verschil   zit hierin dat de verstandige meisjes reserve-olie hadden meegenomen en de domme niet.En toen de bruidegom kwam, stonden ze in het donker. Ze konden niet naar het feest gaan.

 

De bruiloftszaal is nog open

Wat bedoelt Jezus daar mee ? Dat lezen we aan het einde van de gelijkenis.Als de domme bruidsmeisjes teruggaan om bij de olieboer olie te kopen blijkt uiteindelijk de bruiloftszaal gesloten.De deur is dicht.Ze roepen:’Heer, doe ons open’.De bruidegom zegt: ‘Ik ken jullie niet. Wie zijn jullie eigenlijk?’De vraag waar het op aankomt is, of Jezus ons kent.Of we door Hem gekend zijn.Of wij een relatie, een vriendschapsrelatie met deze HEER  hebben. Velen klagen vandaag met de domme bruidsmeisjes: Onze lampen gaan uit. Dat is vaak ook zo.

 

Onze lampen gaan uit

Door allerlei omstandigheden kan het heel donker worden. Mensen worden steeds ongeloviger en de kerken steeds leger. De hoop slijt uit en de liefde verdort  Geloof was nog eerst een flikkerend waxinelichtje, maar langzaam schijnt het uit te gaan.  Maar wat is het fijn als we reserveolie bij ons hebben.In de reserve-olie gaat het om het geloof in Jezus. Jezus weet dat we van alle kanten verzocht en verleid worden. Daarom zegt Hij ergens ook: Zal  de Zoon des mensen, als Hij komt nog geloof vinden op aarde ?

Tijdbestendig geloof nodig

Het gaat om een tijdbestendig geloof, een stressbestendig geloof, een levend geloof, dat door de liefde werkzaam is. Als we uitsluitend leven voor ons zelf. Geen barmhartigheid kennen voor anderen, hebben we geen reserve-olie bij ons.Dan zijn we dom, hoe geleerd we ook zijn. Dan zijn we arm, hoe veel we hier op aarde ook bezitten.Jezus zegt Wakker blijven hoor!. Niet indommelen. Laat de lampen van het geloof niet uitgaan. Blijf de fakkel van de liefde doorgeven. Doof de kaars van de hoop niet.. Vergeet de reserve-olie niet.Geloof in Mij. Vertrouw op Mij.Onderhoud de relatie met Mij. Leef uit mijn liefde. Laat u niet verdoven door de mooie schijn. Mijn liefde is hartgrondig en hardnekkig.Deze gelijkenis is geladen met de ernst van de Jongste Dag. Er komt een dag waarop de bruiloftszaal gesloten zal worden.Gods geduld is wel groot, maar niet eindeloos. Gods genade is wel wijd, maar niet tijdloos. Op onze tijd staat het accent van de eeuwigheidWe zijn zelf verantwoordelijk. We moeten zelf een keuze doen.

 

 Geen roltrap naar de hemel

We kunnen geen reserve-olie lenen van anderen.Iedereen is uitgenodigd, maar niet allen zullen de feestzaal binnengaan.We komen er niet automatisch. Er is geen roltrap naar de hemel. ‘Wees waakzaam’  zegt Jezus.  Neem een lift Jezus zegt. Lift met mij mee. Stap maar in. Dan kom je er wel..Laat uw lampen niet uitgaan.Volhard in het gebed. Blijf de Christus trouw. Wees waakzaam. De Bruidegom komt!