A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kyrie Eleison (5)


Kyrie Eleison (5)

Jezus en de islam

 “Bij ons in Indonesië noemen de christenen hun God ook Allah. Wat is dan het belangrijkste verschil tussen islam en christendom?” vroeg een moslimstudente. Hier boven heb ik geschreven :Kyrie Eleison’ Deze Griekse woorden betekenen:”Heer Ontferm u over ons” . Grieks was in de tijd van Jezus een wereldtaal, net zoals in onze tijd het Engels================================ Ik ga nu antwoorden met de woorden van prof. Dr. A. van de Beek in :’Jezus  Kyrios’.Er is overeenkomst tussen christendom en islam. Beide zijn monotheïstisch met een persoonlijk godsbegrip. Ze hebben veel gemeen. maar zodra het over Jezus gaat wordt het totaal anders. Weliswaar wordt in de Koran lovend over Jezus gesproken.Hij is Gods profeet, apostel, zelfs Messias. De moslims erkennen ook de maagdelijke geboorte. Je zus is een bijzondere profeet voor de islam en als zodanig leert Hij ons de weg naar God. Zelfs de wonderen van Jezus en zijn opstanding hoeft men in het gesprek niet te verzwijgen, want daarop zal het gesprek heus niet vastlopen.  

Waar scheiden de wegen?

 De wegen van beide godsdiensten   scheiden als het gaat over r de godheid van Christus. Jezus Christus vertegenwoordigt niet zo zeer  het ware mens-zijn, maar God Zelf in een historisch menselijke gestalte. In de Griekse mythologie horen we weliswaar ook van goden die onder de mensen verschijnen. Maar zij verschijnen in een vermomming. De boodschap dat God zelf mens wordt is uniek in de religieuze wereld.  Het gaat in het christelijke geloof ook  niet om een mens die God gemáákt wordt .Het gaat om God die mens wordt Dat is voor het christelijke geloof het hart van het belijden, maar voor de moslim blasfemie. Daarmee wordt God neergehaald. God is groot!  Maar dat hij zichtbaar in een mens zou neerdalen, dat is voor de moslim   totaal onmogelijk.  

Jezus is meer dan profeet

  Het is niet genoeg, dat God een profeet zendt om mensen te genezen van hun ongeloof, maar moet God zelf komen om hun verloren leven te dragen. Dat  vieren wij op het Kerstfeest.De islam kent ook geen plaatsvervangend dragen van de schuld, maar dat is ook niet nodig want God is de genadige en barmhartige, die altijd bereid is om te vergeven.