A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Knekelkist / Jakobus


Knekelkist / Jakobus

 

 

Ik moet u eerlijk zeggen dat dit de knekelkist is uit het graf van Jozef Kajafas, ik bezit wel een foto van de knekelkist van Jakobus de rechtvaardige maar die is zo onduidelijk, dat die hier liever niet opneem

 

 

Ik heb het toch maar gedaan. Dit ossuarium is langxc niet zo fraai als die van Kajafas. Maar Jakobus was niet zo rijk als Kajafas.

Inderdaad het knekelkistje van Jakobus is net als het ossuarium van Jozef Kajafas een Bijbelse plaats. Ossuarium is de  Latijnse naam voor knekelkist. Zie ook bij Ossuarium / Kajafas 1 en Kajafas 2!Wetenschappers beweerden enkele jaren geleden  dat zij op een knekelkist  de oudste inscriptie gevonden hadden van Jezus.  Sommigen grijpen dit bericht aan als bewijs voor de historiciteit van Jezus. Wellicht is dit te gretig, alsof deze van wetenschap afhankelijk is. Het Bijbels getuigenis is immers ruimschoots voldoende!"Jakobus, zoon van Jozef, broer van Jezus" staat op een stenen kistje dat gevonden is in de omgeving van Jeruzalem. Anderen beweren nu dat het deksel wel origineel is , maar niet de kist zelf.Zie ook Onderwerpen  onder  “Jezus’ broers”Daar vindt u een overzicht van het leven van deze broer van Jezus, die  bekend is geworden als leider van de christenjoden te Jeruzalem.

Bedrog?

Sommige archeologen zeggen: het is bedrog. Anderen zeggen tegenwoordig toch weer dat het deksel met opschrift authentiek  lijkt te zijn. De discussie gaat door. In dit kistje zouden waarschijnlijk de botten van de Jakobus van het Nieuwe Testament hebben gezeten. De joden spraken in die tijd Aramees. 

Aramees

In het Aramees staat er Ýa'akov bar Yosef  akhui di Yeshua.  Plunderaars boden het voor veel geld aan op de antiekmarkt. Het is nu in handen van een anonieme verzamelaar. Het kistje is 50 cm lang. Voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 werden  de botten van overledenen in zo'n kistje bewaard  Knekelkistjes werden vooral tussen 30 voor Chr.  en 70 na Chr. door de vrome joden gebruikt om hun doden te herbegraven. Als een geliefde van hen overleed werd deze net als Jezus gezalfd en bijgezet in een graf dat was uitgehakt in de rots. 

Botten  verzameld

 

Na een rouwperiode van een jaar keerde men dan terug naar het graf.  Het gebeente werd verzameld, in een voor deze dode gemaakt knekelkist of ossuarium gedaan en weer bijgezet in een speciaal uitgehakte nis.  Vele knekelkistjes zijn opgegraven. Nog in 1998 werd er een kist opgegraven en daarop de tekst Jezus, zoon van Jozef.  Volgens sommigen werd daardoor de lichamelijke opstanding van Jezus onderuit gehaald.  Er waren in die tijd echter tientallen Jezussen die een vader hadden met de naam Jozef. Bijzonder in het gevonden kistje  daarentegen is dat er 3 namen genoemd worden en dat er bovendien aan toegevoegd is dat Jakobus een broer van Jezus was. De toevoeging 'broer' komt op geen enkel knekelkistje voor. 

Geen vervalsing?

 

Volgens Israëlische geologen is het kalkstenen kistje geen vervalsing, het  moet gedateerd worden in het jaar 63. Volgens de Joodse historicus Flavius Josefus werd Jakobus in het jaar 62 gestenigd.  Een jaar na zijn dood zouden volgens goed gebruik zijn beenderen verzameld zijn. De drie namen.  Jakobus, Jezus en Jozef  kwamen afzonderlijk vaak voor in de tijd van Jezus. De combinatie van de drie namen is echter statistisch opvallend

 Niet afhankelijk knekelkist

.Ongebruikelijk is ook het noemen van de broer, namelijk Jezus.  Die moet dus een zekere faam hebben genoten. Ons geloof is er niet afhankelijk van. Ten aanzien van de echtheid van de knekelkist van Kajafas bestaat er onder archeologen - voor zover ik weet - geen twijfel. .