A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kinderen


Kinderen En zij brachten kinderen tot Hem opdat Hij hen zou aanraken  (Marcus 10:13)’ 

Zie ook Bijbel en kinderen. Daar vindt u ook enkele foto's van mijn kleinkinderen, die genomen zijn op 25 augustus 2009 tijdens het vieren van mijn 80 jarige verjaardag)

 

Er was één avond in het jaar in Israël waarop ouders met hun kleine kinderen  naar de Schriftgeleerden gingen. Dat was op de vooravond vanGrote Verzoendag.  Direct na zonsondergang brachten joodse ouders hun kinderen naar de schriftgeleerden op dat ze hen zouden aanraken.

 

Blijkbaar was het niet ongewoon, dat ouders met hun kleine kinderen  naar leraren van aanzien gingen. Ze vroegen hun dan  hun kinderen aan te raken. Mogelijk was dit een gewoonte op de avond voor  Grote Verzoendag.

  

Jezus doet meer

  

 Jezus doet veel méér. Hij tilt de kinderen op, neemt hen in zijn armen, knuffelt hen, legt hun de handen op, zegent hen dat betekent draagt hen op aan God. De rabbijnen raakten de kinderen alleen maar  even aan, maar konden ze niet zegenen zoals Jezus deed. Ze konden hoogstens een gebed uitspreken.

 

 Grote Verzoendag

 

Waarom uitgerekend op de vooravond van Grote Verzoendag?  Ook kinderen mochten  deel krijgen  aan het verzoende leven Het bloed van de verzoening was immers ook voor hen bestemd. Maar eigenlijk waren de kinderen in Israël, net als de vrouwen niet in tel.

 

Leerlingen houden ze tegen

 

De leerlingen houden de moeders met hun kleine kineren tegen. Kinderen hoorden er niet bij. Ze telden niet mee net als de  vrouwen. Dat was trwouwens  in heel het Midden Oosten het geval. Als Jezus dat bemerkt, wordt  Hij woedend. De NBG heeft te zwak vertaald: Hij nam het hen zeer kwalijk. Het Griekse werkwoord is een heel sterk werkwoord voor boos worden.  Dit wordt slechts één keer gebruikt door Jezus en wel hier.  Woedend zei Jezus:Laat de kinderen tot Mij komen. Jezus is niet zo maar een Schriftgeleerde. Hij is  dé  Schriftgeleerde: Hij komt van God. Hij is onderwezen door God Zelf

 

Voor  zulken.

  

Hj voegt er aan rtoe:Voor zulken is het hemelrijk, uitgerekend mensen die net zo afhankelijk zijn als deze kinderen en zich door Jezus laten oppakken, knuffelen en zegenen. Zo moeten we deze tekst m.i. uitleggen.

 

Wat is namelijk de kern?  

 

We moeten goed zien, dat de kern van Jezus’ woorden niet ligt in het ontvangen van de kinderen, maar in het ontvangen van het hemelrijk. Voorwaar Ik zegt u wie het Koninkrijk vanGod niet ontvangt als een kind zal et voorzeker niet binnengaan (Luc. 15:17).Voor wie is het Rijk van God? voor wie is het hemelrijk? Het is voor mensen als deze kinderen. Voor zodanigen, voor zulken als deze kinderen die zich door Jezus laten omarmen, laten vinden en beminnen,door Jezus laten zegenen.

Het hemelrijk is er niet voo alle kinderen en alle mensen, maar exclusief voor al die mensen die zich tot Jezus laten brengen zoals die kinderen.

 

Jezus doet méér.

 

Jezus doet veel meer dan de rabbi’s. Hij tilt de kinderen op. Neemt hen in zijn armen, knuffelt hen, legt hun de handen op en zegent hen. De rabbijnen raakten de kinderen alleen maar  even aan, maar konden ze niet zegenen zoals Jezus deed. Ze konden hoogstens een gebed uitspreken. Ze bleven afstandelijk. .Voor  zulken? dat betekent: voor mensen die zich laten oppakken en zich  aan het hart van Jezus laten drukken. Jezus zegt weliswaar ook dat we moeten worden als een kind. Zo afhankelijk. Maar in bovengenoemde tekst gaat het niet over kinderen in het algemeen, maar over  kinderen die zich tot Jezus laten brengen.