A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koperen Slang vernietigd


Koperen slang vernietigd  Koperenslang werd voorwerp van aanbidding, Israel ging wierookofferen aan dit beestZie ook koperen slang

 

 

Koning Hizkia

 

De koperen slang die Mozes in de woestijn had laten maken, komen we weer tegen in de regeringsperiode van koning Hizkia van Juda.

Wierookbrander

Wierookroute

Wierookroute

 

Wat was er namelijk gebeurd? De Israëlieten hadden er  de gewoonte van gemaakt voor de koperen slang wierook te branden. Veel volken brandden wierook op hun altaren om de goden gunstig te stemmen.   Dat hadden ze van de Kanaänieten afgekeken. Koning Hizkia ergerde zich vreselijk aan deze afgodendienst. Hij was een koning die goed deed in de ogen van de HEER. We lezen in  II Kon. 18:4:”Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haal de Asjerapalen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. Hier zijn we dus weer bij die koperen slang.

De Israelieten hebben dus wierook gebrand voor de koperen slang. Wierook branden hebben trouwens de meeste volken gedaan in hun tempels. Het is mij opgevallen hoe vroeger alle zintuigen werden ingeschakeld bij de religieuze beleving. Ook het reukorgaan werd daarbij ingeschakeld. De Grieken wilden vooral wat zien. Zij waren visueel ingesteld. Daarom kwam Paulus op de Areopagus ook zo veel beelden tegen. Beelden kon je zien en aanraken. Wierook kon je ruiken.  Alle zintuigen  kregen een plaats in de religieuze cultus.  Zit hier misschien het verlangen achter de goden gunstig te stemmen of de aanwezigheid van de goden te ervaren, waarneembaar te maken?

 

 

 God van het Woord

 

 

De levende God die zich aan Israël geopenbaard heeft, kun je echter niet zien, waarnemen of ruiken. Hij is de God van het Woord, die de mens aanspreekt via profeten apostelen en tenslotte via die Ene, die in Johannes 1 het Woord genoemd wordt.

In Israël stond het gehoor en het horen centraal. Israël moest horen, gehoor geven aan Gods roepstem, gehoor-zaam zijn. :”Hóór Israël, Jahweh is God. Koning Hizkia werd dan ook niet boos omdat het volk wierook brandde, maar omdat het wierookoffers bracht voor de koperen slang. Daarnaast schiep Israël zich offerplaatsen voor heidense goden, en richtte gewijde stenen op, zogenoemde masseba’s. Ook werd de Kanaänitische godin Astarte, de vrouw van Baäl vereerd. Het volk brandde ook wierook.

 

 Als offers die des avonds branden.....

 

 

 

In de tempel van Jeruzalem bevond zich zelfs een reukofferaltaar en ik vermoed dat daarop ook wierook geofferd werd. We zongen vroeger in de kerk dat mooie lied “Mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als offers die des avonds branden als reukwerk voor u toegericht”

Dat is toch wel een aangrijpend beeld: staande bidden met opgeheven handen, terwijl de rook van het reukoffer omhoog kringelde.

 

 Wierook in de kerk

 

 

In de R.K. kerk die met haar priesters en offers zo sterk doet denken aan het Oude Testament, wordt ook veel wierook gebruikt. Wierook was een gom afgescheiden door bomen die in Arabië groeiden. Als wierook verbrand werd, verspreidde ze een heerlijke geur. De magiërs brachten het pasgeboren Kind Jezus niet alleen goud en mirre, maar ook wierook.

 

Wierookroute

 De Jemenitische koninkrijken profiteerden van een bijzonder lucratieve handel in specerijen, met name wierook en mirre die vooral tussen ruwweg de 3e eeuw v.Chr. tot de 2e eeuw tot bloei kwam. De handelsweg, de zgn. Wierookroute die zich uitstrekte van de Middellandse Zee tot aan India, diende ook als kanaal voor het verhandelen van andere goederen. zoals Arabisch olibanum (een welriekende hars afkomstig van de wierookboom). Indiase specerijen, ebbenhout, zijde en fijne textiel;. Op het westeinde van de route in de Negevwoestijn lagen vier Nabatese steden Avdat, Halutza, Mamshit en Shivta, samen met bijbehorende forten, geavanceerde irrigatiesystemen en karavanserai. De resten van deze werken zijn nog steeds zichtbaar en getuigen van de manier waarop de woestijn gebruikt werd voor handel en landbouw.We kunnen dus concluderen dat de wierook die de Joden gebruikten bij de koperen slang, van heel ver kwam. Wij mensen van deze tijd vereren geen koperen slangen en gouden stierkalveren meer, die wij moeten opruimen. Er zijn echter veel zaken die vandaag ons leven totaal beheersen.