A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kolenvuurtje


 

Toen ze aan land kwamen zagen ze een houtskoolvuurtje met vis erop en brood. Jezus zei:Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben (Joh.21:9) Jezus zei ”Kom,eet iets: (Joh. 21 :12) 

Het  houtskoolvuurtje aan de oever van het meer van Galilea is een bijzondere Bijbelse plaats. Je leest er zo maar over heen. Hier openbaart Jezus zich als Machtige en als Gastheer. Hij is hier zo diep menselijk:  Hij roostert of bakt eigenhandig  een of meerdere visjes en Hij toont zijn glorie als Zoon van God. Het is een ontroerend tafereel. Net zo onroerend als het gebeuren waarbij hij de stoffige voeten van zijn leerlingen waste. Jezus moet heel handig geweest zijn.

Wanneer heeft Jezus dit visje gebakken? Onmiddellijk na zijn opstanding.

 

Wonderlijk!

 

En nu is dit iets dat ons doet verbazen: Jezus heeft zo net de dood overwonnen en een van de eerste dingen na zijn opstanding die Jezus doet is het vangen en doden van een vis. Eerst heeft hij hout gesprokkeld, een houtskoolvuurtje aangestoken en daarna het beestje geroosterd. Dat kan toch niet waar zijn?

 

 

 Zo menselijk

 

 

Toch is dit zo menselijk zo alledaags. Zo iets verwachten we toch niet van de Zoon van God? En zeker niet nadat Hij is opgestaan uit de doden.

U denkt misschien dat de vroegere leerlingen dat visje voor hem gedood en geroosterd hebben? Nee, dat kan niet, want zij waren allemaal  gaan vissen. Ze hadden de hele nacht niets gevangen.

 

 

Jezus roostert visje! 

 

 

 

Jezus heeft zelf het visje gevangen, gedood en geroosterd en daarna roept Hij zijn leerlingen in visserstaal:”Jongens, komen jullie eten?  Brengen jullie ook wat van de vissen mee die jullie gevangen hebben”? (NBV) In het Grieks staat er eigenlijk;  broodbeleg (prosfagion) In de NBG  vertaling:Kinderen hebt gij ook enige toespijs.

 

 Toespijs

 

 

Dat klinkt natuurlijk erg ouderwets. Met broodbeleg (toespijs) is vis bedoeld. De NBV geeft meer een parafrase dan een  vertaling. Ik kom verder niet te weten of Jezus het visje geroosterd of gebakken heeft. Wel is waarschijnlijk dat zijn leerlingen aan de noordkant van het meer bij Tabgah gevist hebben. De bocht bij Tabgha aan de noordwestkant van het meer, waar zich vroeger ook een kleine haven bevond, geldt ook nu nog  voor de vissers als een van de meest geliefde locaties in Galilea. Heel duidelijk is dat het initiatief van Jezus uitgaat en dat het etentje dat Hij organiseert heen wijst naar eucharistie en Heilig Avondmaal, omdat Hij de Gastheer is.

 

Is Jezus wel een dierenvriend?

 

Is dat niet in tegenspraak met wat de Opgestane zegt in Openb. 21: 4 “ Kalf en leeuw zullen samen weiden en koe en leeuw zullen samen grazen Er zal geen dood meer zijn? En nu heeft Hij zelf een visje gedood.

Wat zullen we hiervan zeggen? 

 

 

 Jezus past zich aan

 

 In de eerste plaats blijkt dat Jezus zich ook na zijn verrijzenis aanpast aan het alledaagse leven. Hij grijpt hier nog niet vooruit op wat komen gaat: dat er  geen dood meer zal zijn. Hij is verrezen in een gevallen schepping. Hij deint mee op de stroom van menselijke gebruiken. Daarom stookt hij een vuurtje en bakt er een visje op. Jullie zullen wel honger hebben als je de hele nacht niks gevangen hebt. We moeten   ook niet denken dat de dood van dieren er voor hem niet toe doet. Of dat dieren helemaal niets betekenen.

Jezus als kip en os

 

Hij heeft zichzelf met dieren vergeleken, bijvoorbeeld met een kip.”Hoe vaak heb ik jullie willen verzamelen zoals een hen haar kuikens ?”. (Mat. 23 :37) Jezus heeft zich ook met een ander dier vergeleken, namelijk met een os, die voor de ploeg liep: Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En bovendien had het gebod ”U zult niet doden” geen betrekking op dieren, maar op mensen. Het christendom heeft het lot van dieren verbeterd.   Bloed en vlees worden vervangen door brood en wijn. Alle religies kennen en kenden het gebruik van het offeren van dieren. Ook de Islam!  Maar het christelijk geloof heeft daar totaal mee gebroken. Wat is daarvan de reden geweest? Was dat niet meer nodig? Dat was inderdaad niet meer nodig.

 

Opgestane wordt gastheer

 

 

Als God zelf in Jezus naar ons toekomt, baby wordt in een trog voor beesten, ons DNA en burgerservicenummer aanneemt wordt de tempeldienst afgeschaft. Hij die als Zoon van God de Vader direct als Scheppingsmiddelaar betrokken was bij de schepping van Orion en Plejaden,- 440 lichtjaren van ons verwijderd! -, wordt mens en bakt een visje voor zijn  vrienden en laat zich tenslotte  slachten als een lam (Jes. 53). Nu hoeven de Pesach-gangers  niet meer hun lammetjes te offeren.

 

Jezus offert zichzelf

 

 

Nadat Jezus als arrestant door de tempelpolitie wordt afgevoerd naar Golgota, hoeven er geen dierenoffers meet gebracht worden. Die offers vormden een onderdeel van het aanschouwelijk onderwijs dat de komende Messias zelf zijn eigen leven zou offeren om de zonden van de mensheid te verzoenen. De offers van de duizenden schapen lammeren waren voorlopig en plaatsvervangend.