A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koolstofdatering


Koolstofdatering Hoe is het toch mogelijk om de ouderdom van bepaalde Bijbelse plaatsen te  bepalen? Vroeg een bezoeker.Hoe weet men nu dat de stad Jericho zoveel duizend jaren oud is

 

 Hier word je toch wel even stil van. Dit is de oudste toren van de oudste stad. 10.000 jaar oud hebben wetenschappers berekend met de koolstofmethode die ook wel een andere naam draagt de 14 s methode meen ik

Koolstof bevindt zich  overal op aarde

Koolstofdatering is een methode die het mogelijk maakt om de exacte leeftijd van voorwerpen tot 60.000 jaar oud vast te stellen. Wanneer leefde farao Djoser nu precies?  In welk jaar werd die oudste piramide gebouwd? Welnu, dat kunnen we nu precies uitrekenen 

Sakkarats Mastaba’s

 De eerste Egyptische piramide werd 4500 jaar geleden gebouwd als een grafmonument voor de farao een doosvormig monument, mastaba genoemd. Op de eerste mastaba werd een kleinere mastaba gebouwd tot dat de top was bereikt. Zo ontstond de piramide van Djoser Ik ga die wijze van datering nmiet uitleggen. Ik vind het zelf ook te moeilijk.Het is mij te scheikundig.En wanneer droeg Djoser de macht over? Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om de tijd van de farao’s en de verschillende dynastieën exact te dateren. Ze lieten de koolstofdatering los op de overblijfselen van onder meer fruit, zaad en planten.  

Beste methode vandatering

De resultaten van het onderzoek dwingen historici om de geschiedenisboeken te herzien. “Voor het eerst is de koolstofdatering precies genoeg om de geschiedenis van het oude Egypte tot hele specifieke data terug te brengen,” legt onderzoeker Christopher Ramsey uit. Ik kan het niet begrijpen, want het heeft met scheikdunde ge maken.Het onderzoeksteam liet de koolstofdatering los op zaden, manden, textiel, planten en fruit. Al deze oude objecten waren door musea in de Verenigde Staten en Europa beschikbaar gesteld.

Documenten en opgravingen

Totnogtoe zijn alle data die we uit de geschiedenisboeken kennen, gebaseerd op historische documenten en archeologische opgravingen. Maar dat is niet heel betrouwbaar. Met elke nieuwe dynastie die er in Egypte aan de macht kwam, ontstond een nieuwe tijd met nieuwe documenten. Maar wanneer de ene dynastie exact in de andere overliep, is onduidelijk.Zo blijkt uit de resultaten van de onderzoekers dat Djoser – een van de bekendste farao’s uit het Oude Rijk – tussen 2691 en 2625 regeerde. Dat is 50 tot 100 jaar eerder dan gedacht. Ook blijkt het Nieuwe Rijk iets eerder ontstaan te zijn: tussen 1570 en 1544 voor Christus.