A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kreta (GoedeRede)


Kreta (Goede Rede 

De plek waar Paulus schipbreuk leed op zijn tocht als gevangene naar Rome heet Goede Rede. Ook wel Goede Havens genoemd. In Zuid-Holland bevindt zich het eiland Goeree-Overflakkee dat ons nog steeds aan die plek herinnert. De jeugdige Titus werkte er als evangelist.

Ik vind de brief aan Titus heel fascinerend. De tweede brief aanTimoteüs is uit  diezelfde periode  Die brief is zijn geestelijk testament.

Het trof mij dat Paulus aan Titus schreef dat hij moet proberen voor de winter in Nikopolis te komen, want de apostel wil overwinteren  in die plaats(zie bij Nikopolis). Die plaats zal de apostel hebben gepland als hoofdkwartier. Hij hoopt dan waarschijnlijk   ook Apollos  uit het Egyptische Alexandrië  te ontmoeten over wie we lezen in 1 Kor.1 :12. die vanuit Egypte via Kreta naar Korinte zal reizen Zie verder onder Kreta.  

Nog geen gevestigde kerk

Laat deze brief een andere vorm van kerkelijk leven zien dan in Paulus’ dagen mogelijk was? Was er al een gevestigde kerk? Maar van gemeenten leest men niet. Wel lezen we van “de  onzen :Titus 3 :14”En laten ook de onzen leren vóór te gaan in goede werken ter voorziening van hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvruchtbaar zijn”

Gruwelijke vervolging

In het voorjaar van 65 had Paulus in Milete een verschrikkelijk bericht uit Rome  bereikt. In de directe omgeving van de Circus Maximus,  de grote renbaan in Rome. was  een vreselijke brand ontstaan. Het vuur had zich razend snel verspreid en in korte tijd waren tien van de veertien districten door de vlammen verteerd. Er gingen geruchten dat Nero de brand zelf had aangestoken om naderhand de stad mooier op te bouwen. Om die praatjes te ontkrachten zocht hij zondebokken om de schuld in de schoenen te schuiven van de christenen. Hij strafte hen gruwelijk. Zij  werden in grote getale opgepakt en de wilde dieren vóórgeworpen. Paulus heeft dit zonder twijfel gehoord. Nu was zijn hulp in Rome meer dan ooit nodig.

Zelf  slachtoffer

Was hij daarom van plan naar Rome te reizen via Nikopolis?. In Rome is hij wel aangekomen, maar hij heeft de gemeente niet kunnen ondersteunen. Hij is zelf slachtoffer  geworden van diezelfde Nero wiens afschuwelijke vervolgingen  vele slachtoffers maakte onder de christenen.

Ten slotte

 In “Rome van Nero”  heb ik geprobeerd u daarvan een beeld te schetsen. Het is een verhaal geworden op grond van beschikbare gegevens. Paulus zal nog een vierde zendingsreis ondernomen hebben, waarin hij Kreta, Milete,Troas en Macedonië bezocht. Heeft hij toen Titus op Kreta achergelaten? We kunnen dit niet goed achterhalen.