A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karmel Elia en de Baalpriesters


 

 Elia op de Karmel

Vanaf de berg Karmel heb je een schitterend uitzicht. Aan de voet van de Karmel zie je Haifa liggen Men heeft hier ook een standbeeld voor Elia opgericht notabene!

 

De bekende strijd van Elia met de Baälpriesters speelt zich af op de Karmel (1Kon. 18:19vv). Algemeen wordt aangenomen dat de offerplaats van Elia zich bevond op het zuidoostelijke deel van de bergrug.

Die plaats heet nu Moechraka en ligt 482 meter boven de zeespiegel. Het dramatische verhaal, prachtig beschreven in 1 Kon. 18 is bekend genoeg.

 Elia's aankondiging van de grote droogte in de naam van Jahwèh,  de God van Israël is een rechtstreekse uitdaging aan Baäl, de god van de vruchtbaarheid  en van de oogst.

In dat licht bezien krijgen de woorden uit 1 Kon.17:1 wel een heel bijzondere betekenis: "Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg"

 

De berg de Karmel was altijd een grote natuurlijke barrikade voor de legers om de vlakte van Jizreeel te bereiken. Hier vond ook de strijd tussen Elia en de Baalpriesters plaats. Waar precies? Zie hieronder

 

Boven op de berg Karmel bevindt zich het klooster Muhraqa. Als de traditie juist is bevond zich even iets lager in de vlakte (die op de foto zichtbaar is), de strijd plaats tussen Elia en de Baalpriesters.

Hier zie nu zo'n  machtige Baaltempel

Joodse sarcofagen

 

Heel interessant zijn de catacomben  van Beit She'arim.

In de tweede eeuw na Christus was Beit She'arim een belangrijke Joodse stad, want het Sanhedrin zetelde in dit "huis der poorten" en het huisvestte tot de vierde eeuw vele geleerde rabbi's.

 Een bezoek aan de Necropolis (de dodenstad) van Beit-She'arim is zeker de moeite waard.

 In de grote onderaardse begraafplaats in de zachte kalkrotsen uitgehouwen, bevinden zich verscheidene sarcofagen.

Dat is heel opvallend, want oorspronkelijk werden de Joden begraven zonder kist of sarcofaag, alleen maar gehuld in een gebedskleed, gedachtig aan het Schriftwoord "Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren"!!