A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Klaagmuur


 

 Klaagmuur

 

Plein voor de klaagmuur werd beschouwd als synagoge

 

 

De Wailing Wall is de heiligste plaats van de Joden

Joden in sabbatskleding met kaftan en keppeltje bidden voor de klaagmuur

 

 De Davidster is het bekendste symbool van het jodendom!Joden spreken van het ‘schild van David’. Hier zien we de westelijke muur van de tempel die Jezus vaak bezocht heeft  en die door Herodes is gebouwd.

Bij het poortje op de achtergrond ga je naar de plek waar de tempel van Salomo gestaan heeft

De Romeinen lieten dit gedeelte van de muren van de tempel staan om te laten zien dat zij in staat waren zelfs zo'n imposant gebouw neer te halen.

In de 19e eeuw ontstond, onder invloed van het Zionisme, de behoefte aan een herkenbaar Joods nationaal symbool. Men koos hiervoor de Davidster.

Tijdens de Nazi-tijd bedacht Hitler als stigmatisering de Davidster, aangebracht op gele stof, met hierin gedrukt het woord Jood. Hitler ontleende dit idee aan de lange traditie van Rooms-Katholiek antisemitisme, die in de Middeleeuwen het Joodse volk brandmerkte door middel van een gele lap stof of de bekende jodenhoek.

Heiligste plaats  voor de joden

De Klaagmuur (Western Wall of ‘ Wailing Wall’) is de heiligste plaats voor de joden en symboliseert het eeuwenlange verlangen naar een staat, waarin het geloof aan Jahweh centraal staat.

Het is het Joodse symbool bij uitstek geworden. Symbool van het lijden van het Joodse volk, maar tegelijk de belofte van herstel. De Klaagmuur is het enige overblijfsel van de Tweede Tempel. De Westelijke Muur is een gedeelte van de muur, die Herodes rond de Tempel bouwde in 20 v. Chr.

Titus spaarde in 70 Chr. dit stuk van de muur met zijn geweldige steenblokken om aan toekomstige generaties de grootheid van het Romeinse leger te tonen, dat in staat was geweest zo'n enorm gebouw te verwoesten. Tijdens de Romeinse tijd was het voor de joden verboden in Jeruzalem te komen.

In de Byzantijnse tijd echter werd het hen éénmaal per jaar toegestaan op de herdenkingsdag van de verwoesting van de Tempel te treuren over de verstrooiing van hun volk en de verwoesting van de Tempel.

 Zo kwam de Westelijke Muur aan de naam "Klaagmuur". De gewoonte bij de muur te bidden duurde eeuwenlang tot 1948. Van 1948 tot 1967 was het voor joden niet toegestaan bij de muur, het grote heiligdom van hun godsdienst, te bidden, omdat de muur in het Jordaanse gedeelte van Jeruzalem lag. Na de Zesdaagse Oorlog werd de Klaagmuur een plaats van nationale vreugde en tevens opnieuw een plaats van aanbidding. Voor de muur werd een groot plein aangelegd om de duizenden gelovigen, die bij de Klaagmuur komen bidden, te kunnen herbergen.

Vrome joden verbergen in de voegen tussen de vierkante blokken papiertjes (Kvittelchen), waarvan de tekst slechts voor de ogen van God bestemd is. Bij een bezoek aan de muur is een hoofdbedekking verplicht, omdat het plein ervoor als synagoge wordt beschouwd. Sedert die tijd bidden op verzoek van het opperrabbinaat vrouwen en mannen gescheiden bij de muur.

Als je zelf een gebed naar de Klaagmuur wilt sturen dan kan dit.Hier heb je de naam van de site:

www.virtualjerusalem.com/sendaprayer

Het plaatsen van gebeden in de nissen van de Klaagmuur is een oud gebruik. Ze bevatten traditioneel persoonlijke gebeden of de namen van zieke familieleden/vrienden. Alle gebeden zullen 1x per week uitgeprint en verzameld

Klaagpsalmen

Er zijn allerlei redenen om ook vandaag nog klaagpsalmen te zingen. Klagen  bij de klaagmuur en het zingen van  klaagpsalmen hebben iets gemeenschappelijks.Het houdt ook in het aanklagen van de vijanden van het volk van God en het vragen of Hij de zijnen recht wil doen Het gaat dus niet over zelfbeklag, omdat alles zo tegen zit, maar om  het aanklagen voor Gods aangezicht. Moge God  almachtig recht verschaffen aan allen die verdrukt worden!

Vloekpsalmen? Hebt uw vijanden lief, maar als  anderen verdrukt worden mag je   bidden dat God hen bevrijdt en hun onderdrukkers straft.

Dat is altijd nog beter dan er zelf op los te slaan.

Van heel hele Oude Testament worden klaagpsalmen het meest geciteerd in het Nieuwe.De klaagpsalm is het meest voorkomende type psalm. Zo’n veertig van de 150 psalmen zijn klaagpsalmen.Als we uitsluitend  gezangen en opwekkingsliederen zingen, gaat er iets wezenlijks verloren.

Jezus bad ze ook en met name Ps 22 aan het kruis

In de hemel worden ze ook nog gezongen Openb. 6:10

Je zet je er mee in de traditie van de vroege kerk

Heel wat mensen komen  vol zorgen en vragen naar  de kerk. Zij moeten daar  stem aan kunnen geven

Ook als je zelf die zorgen en vragen niet zo hebt en niet onder onrecht lijdt, kun je zo meeleven en solidair zijn met anderen