A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Korinte / Seksueel


Korinte /Seksueel Ik ben bang dat God mij opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet afgekeerd hebben van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid. (II Kor.12:21)

Akrokorintos was een stijle rots met een platte top. Boven op die top bevond zich de Afroditetempel  waar meer dan duizend meisjes beschikbaar waren.

Toeristen die goed kunnen lopen bezoeken de plek waar vroeger de Afroditetempel stond.

Net als in Efeze bij de tempel van Artemis, werd ook hier de weg gewezen door de tempelwacht: als je deze richting loopt zal je hart een meisje vinden dat je hart kan bekoren.

Door het haar niet op te binden, vormden de vrouwen in Korinte een uitdaging. Als je dat niet doet, wek je ergernis op.Laat je dan maar helemaal kaalscheren, schrijft de apostel gekscherend. De meisjes van Afrodite waren ook kaalgeschoren.

 

Nu pas (aan het einde van de 2e brief aan de Korintiërs) merk je dat veel zonden in Korinte op het seksuele vlak lagen. Tot nu toe had Paulus het steeds over  de liefdeloosheid en de  ruzies van gemeenteleden. Er was in de gemeente veel gekonkel, kwaadsprekerij, tweespalt en arrogantie (vers 20)

 

 Kerkdienst waar veel vrouwen een hoed op hebben

 

 

Seksuele verslaving

Maar nu blijkt toch wel dat de seksuele verslaving een grote bedreiging vormde voor het christelijke leven in Korinte.  De stad werd beheerst door de Akrokorintos, een steile rots met een platte top. Daar bevond zich de tempel van Afrodite, de godin van de liefde.  Haar verering leidde in de Oudheid tot een spreekwoordelijke zedeloosheid en losbandigheid. Het is dit levenspatroon dat waarschijnlijk ook grote invloed op de gemeente heeft gehad.

Op z’n Korintisch leven’

Nergens in Achaje waren afgodendienst en seks zo nauw met elkaar verbonden als hier. Op z'n Korinthisch leven  was in het Oosten een gevleugelde uitdrukking geworden, waarbij alle bloemetjes buiten gezet werden en veel werd gedronken.  Er waren hier talloze vormen van gewijde prostitutie. Niet minder dan duizend priesteressen waren als zodanig geregistreerd. Ze waren in dienst van Afrodite Pandemos. Zij was de godin van de grof zinnelijke wellust. Ze woonden in de benedenstad. Kaalgeschoren  wachtten haar priesteressen  in haar  grappige  huisjes met de bekende roderozentuintjes ervoor op de vreemdelingen. Die uit heel de wereld afkomstig waren.Zij konden de vrouwen onmiddellijk herkennen aan twee markanten zaken; ze waren ongesluierd  en ook nog kaalgeschoren.

  

 Gebrek aan ware liefde, Agape

 

In Korinte was sprake van een oververzadigde sekscultuur, die de ware christelijke liefde (agape)  ondermijnde. De kerk heeft wel  dikwijls ten onrechte homofilie vereenzelvigd met perverse seksualiteit. De zonde zit niet in de seksuele geaardheid, maar in de liefdeloze houding van mensen jegens gemeenteleden die anders geaard zijn. In de gemeente van Korinte was er veel hoogmoed, liefdeloosheid als een gevolg van een gebroken relatie met God. Over die perversie heeft de apostel het ook in Rom.1. Alle relaties in de gemeente waren daardoor aangetast. Toch  is de apostel overtuigd dat de liefde van Christus in de gemeente woont. Het werkwoord ‘onderzoeken’ – dokimazein, 2 Kor.13:5 -in in Onderzoekt u zelf of u in het geloof bent, heeft als veronderstelling een positieve verrassende uitslag)

 

(zie overigens  bij ONDERWERPEN bij Homoseksualiteit)  

Opgestoken haar

Vrouwen die deelnamen aan de liturgie in de tijd van Paulus staken het haar op, mannen niet. Getrouwde vrouwen droegen het opgestoken haar vast gehouden met een doek."Met gedekten hoofde" zou je dus moeten vertalen met 'opgestoken haar'. Mannen droegen het haar los. Zij droeg een knotje en hij vooral geen staartje. In ieder geval moet de vrouw het haar opmaken, maar de man niet. Het unieke en eigene blijft dan bewaard.

Hoed op naar de kerk?

(Zie bij ONDERWERPEN  bij Hoed op naar de kerk)In sommige kerken dragen vrouwen altijd een hoed als ze naar de kerk gaan. Het is merkwaardig dat de mannen dan juist hun hoed afzetten  Vanwaar die gewoonte? "Iedere man die bidt met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan"  Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt doet háár hoofd schande aan." (1 Kor.11:4) Een stille herinnering daaraan vinden we in 1 Kor.  11:6.  De rode rozen en de kaalgeschoren meisjes waren voor de matrozen het teken dat ze op het goede adres waren. De zeelui uit het Westen kwamen via de Lechaionstraat en de vreemdelingen uit het Oosten via Kenchraeen. Oost en  West ontmoetten elkaar dus in Korinte.  De Romeinse zeelieden noemden Afrodite Venus. Met dit levenspatroon kwam Paulus in aanraking.

Paulus’prediking

 

Paulus schrijft  ‘ten overstaan van God en in eenheid met Christus’. De liefde als agape is de liefde van God. Zij is totaal iets anders dan de grof zinnelust, de eros.

Paulus is bang dat God zal zeggen:”Paulus, wat heb jij met je verkondiging in Korinte slechte resultaten geboekt. Het is in Korinte  nog steeds een zedeloze bende.”

Toen Paulus de tweede keer in Korinte kwam, waren er veel gemeenteleden die bleven zondigen (II Kor.13:2). Vermoedelijk moeten we denken aan gemeenteleden die seksueel verslaafd waren. De seksuele verleiding was heel groot in Korinte. Het bezoeken van de tempel van Afrodite behoorde  tot het normale levenspatroon. Het zaken doen, het lenen van geld en het in bewaring geven van je geld, alles liep via de tempel  van Afrodite. Het was voor gemeenteleden daarom zo moeilijk hun identiteit als christelijke gemeente te bewaren .Die tempel had een enorm grote zuigkracht op het leven van de gemeente.

 

Zelfonderzoek

 

 Daarom schrijft de apostel:Onderzoek bij u zelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef en ga na of Jezus Christus in u is (2 Kor.13:5) Paulus schrijft niet:”IK ben bang dat jullie mij vernederen, maar dat God mij zal vernederen. Dat mijn verkondiging in Korinte een grote afgang betekent. Hij was al twee keer in Korinte geweest, maar de seksuele  verslaving was blijkbaar nog even erg.

Bovendien twijfelden vele gemeenteleden aan de echtheid van Paulus’ apostolaat. Ze hadden meer vuur en power van hem verwacht. Ze misten bij hem ook spectaculaire Geestesgaven. Ze vonden hem maar een zwak mannetje. En zijn welsprekendheid liet ook veel te wensen over.

 

Zwakheid en kracht

 

Paulus schrijft: Lieve gemeente, als je zwak bent is dat niet erg. Want dan pas kun je de kracht van God  ervaren. Jezus was ook zwak. Het dieptepunt ervoer Hij aan het kruis. Zwakker kon Hij niet zijn. Hijgend van doodsangst en stikkend van benauwdheid stierf Hij. Maar juist zo kwam de kracht van Gods oeverloze liefde te voorschijn.

En ook blijkt dat ondanks die eigenwijze, verseksualiseerde gemeente, Christus in haar woont. Jullie moeten je zelf maar onderzoeken, dan zal toch blijken dat jullie als gemeente in Korinte een woonplaats van de levende Heer zijn. (2 Kor.13:3)

En is dat tenslotte ook niet een bewijs van de echtheid van mijn verkondiging onder jullie? Christus leeft immers onder jullie?