A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Klaagmuur/Vrouwen


Klaagmuur/biddende vrouwen

 

 De Israëlische politie had onlangs (10 mei 2013)veel moeite  liberale Jooodse liberale vrouwen de kans te geven om te bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem.Honderden orthodoxe mannen en vrouwen probeerdendat te verhinderen. Zij wilden de ‘wWomen of the Wall’ rte verjagen.Het was voor het eerst dat de rechter   vrouwen het recht gaf bij de klaaguur te bidden

Mannelijk en vrouwelijk

 Ik denk wel eens:’Hoe is het toch dat mogelijk dat in het Jodendom, het Christendom en de Islam de  vrouwen zo’ n ondergeschoven positie hehebben ingenomen? Waarschijnlijk hebben de twee laatst genoemde godsdiensten die dominante positie van sde man overgenomen van de Joden. Dat vind ik heel jammer.In Genesis 1 staat immers dat God de mens schiep naar zijn evenbeeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hem.Net als de mens is God een meervoudig wezen. Hij is veelvouidg en die veelvoudigheid mag zich wseerspiegelen in de kerkelijke gemeenschap.Hoe dikwijls heeft de kerk geweigerd dit tweevoudige beeld van God te laten zien in de ambten!

Geen rangorde, maar volgorde!

 De mens Adam werd pas man toen de  vrouw geschapen werd. Niet eerder. De volgorde in Genesis 1 is geen rangorde alsof de man een hogere plaats bekleedt in Gods scheppingsstrategie. Johannes de Doper was eerder dan Jezus, maar hij stond niet boven Jezus. Alsof de man geroepen zou zijn om de heersen en de vrouw om te dienen. Die dominante plaats van de man veroorzaakt veel leed. Er zijn nog steeds kerken waar de vrouw geen kerkelijk ambt mag bekleden.Dat verbod doet niet alleen tekort aan het relationele beeld van God, maar brengt ook veel geeestelijke schade toe aan  gelovige gemeenschappen.

Vader enZoon

 God overstijgt het beeld van vrouwelijkheid en mannelijkheid.De goden van het heidendom blijven daarin opogesloten. Naast goden zijn er godinnen. Baaäl hheeft zijn Astarte. God heeft door zijn Heilige Gest zich aan ons  geopenbaaard als God de Vader en Gde Zoon. De moslims denken  dat aan die relatie seksualiteit ten grondlag ligt. De HEER God kent wel relaties in zichzelf. Maar die relatie is totaal gegrond in de hoogste vorm van liefde.Van die vorm van liefde mag de mens in  het huwelijk een weerspiegeling zijn. Ook in de kerk zal de mens beter aan het beeld van God beantwoorden, als mannen en vrouwen op alle terreinen samenwerken.Vrouwen mochten niet samen bidden bij de Klaagmuur. Het zal een zegen voor de kerken zijn als zij allemaal ook samen een ambt mogen ekleden, om zodoende meer het relationele beeld van God te kunnen vertonen. Dat beeld is het beeld van een oeverlozeliefde en een eindeloze barmhartigheid.

Twee-zijdig

 De vrouw is uit de rib van de man geschapen.De rabbijnen vertaalden als volgt De vrouw is een zijde van de mens.God schiep de man-mens en de cvrouw mens. Mede-mensen. De mens is twee-zijdig.Manzijde is bondgenoot van vrouwzijde

 vrouw werd slavin en sloofje

Vrouw wer slavin en sloofje. De man wer heer, slavendrijver.In Gensis 6 is het mis gegaan De man werd een krachtpatser, een reus.Dat bedoelt ook Gen. 6 Er verschenen reuzen op aarde. De bondgenoot werd reus