Achtergrond


Wat is nu het verband tussen al die bijbelse steden en streken? Hangen ze niet als los zand aan elkaar?

We hebben hier te maken met het fundamentele probleem van alle denken. Dat is het probleem van het Vele en het Ene. Hoe kunnen we in de veelheid van verschijnselen een zekere eenheid ontdekken? Voor ons geldt dus de vraag: hoe kunnen we in de veelheid van bijbelse plaatsen en streken een eenheid bespeuren, iets wat ze samenbindt?Ik vind dit in het begrip WONEN. Het hoofdmotief van alle Bijbelboeken is God wil wonen onder mensen’. De mens wilde dat niet. De mens joeg God weg, want hij wilde zelf God zijn. Dat was de oerbreuk tussen God en mens. En toch wil God zo graag onder de mensen wonen. Hij is zo menslievend! Hij probeert het opnieuw. Maar Hij breekt niet in. Hij forceert geen deuren. Hij gebruikt drie fasen of etappes.
  1. God wilde allereerst wonen in een volk dat Hij uitkoos. Daarom moest de Semiet Abraham eerst breken met de verering van de maangodin Sin in Haran. God wilde allereerst de God van Abraham, Isaak en Jakob zijn. De God van Israël. Hij woonde daarom in tabernakel en tempel. Dat was aanschouwelijk onderwijs voor het wonen van God onder de mensen. Hij paste zich aan aan ons bevattingsvermogen. Daar had Hij toen zijn domicilie. Maar dat was nog maar het voorspel van het grote mysterie van Gods wonen in een mens van vlees en bloed. God is Zelf onder ons komen wonen. Hier horen we de namen van concrete plaatsen: Betlehem, Nazaret, en Kafarnaum.


  2. God ging wonen in de mens Jezus van Nazaret. Hij had een mens als domicilie. Jezus werd zijn tabernakel en zijn tempel. Dat lezen we ook bij Johannes: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Getabernakeld staat er in het Grieks!


  3. De derde fase breekt aan met het Pinksterfeest. Als de Heilige Geest komt, komt God zelf wonen in de harten der mensen.
    Het gaat dan ook weer over concrete plaatsen zoals Antiochië en Korinte. God wil niet wonen in mooie paleizen, maar in de harten van mensen. Het thema van het boek Handelingen” en het motto van onze site is dan ook “Van Jeruzalem tot Rome”.