A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kruis/ Volbracht


Kruis: Volbracht

 Uitvoering van The Passion in Groningen 2014

 

 

 Volbracht(Joh,19:26)

In de Paaswaken wordt aandacht besteed aan wat mensen kunnen doen. Het is zinvol om ‘óók aandacht te besteden aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat heeft Hij volbracht?

Het vijfde kruiswoord(Mij dorst) heeft Jezus met grote moeite uitgestoten  om  kracht te krijgen om het zesde met luide stem uit te roepen:”Het is volbracht”. Jezus heeft gezegd :”Mij dorst”, opdat de soldaten met de spons, gedrenkt met zure wijn, zijn lippen zouden bevochtigen. Zo zou Hij met luide stem  kunnen uitroepen: “Het is volbracht”Johannes schrijft: “Toen Jezus wist dat hij alles volbracht had, wat de Schriften schreven  over de Lijdende Knecht des Heren (Jesaja 53),kon Hij pas aandacht besteden aan zijn eigen lichaam: “Mij dorst”.

Het is volbracht   Hierna zei Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was om de Schriften te vervullen: “Mij dorst”. In  die tekst (Joh. 19 : 28) verwijst  Johannes naar Jesaja. De:Schriften zijn vervuld. Volbracht is het straflijden. Volbracht is de afbetalingspijn. Nu kan Jezus ook het laatste kruiswoord uitspreken:”Vader in uw handen beveei mijn geest”

  

We waren gisteren  op (Goede Vrijdagavond) in de kapel van Staverden waar ds Jozias de Koejer preekte over “Het is volbracht”. Wat mij opviel was dat hij niet minder dan 6 punten had genoteerd, IK noem ze ier onder. Zes onderwerpen die hij  uit zijn hoofd uitwerkte. Jaren geleden had ik daar ook over gepreekt. Ik heb die preek weliswaar nog wel, maar ik kan van al mijn preken   helaas geen letter meer  lezen.

Tetelestai 

In het Nederlands staan er 3 woorden:het is volbracht maar in het Grieks staat er maar één woord:tetelestai. In dat woord zit het woordje telos=doel. Als Jezus sterft, is het doel bereikt. Wat is volbracht ? Welk doel is bereikt? Dat ene woord bevat een oceaan van barmhartigheid in slechts één enkele druppel. Tetelestai. Het is mij nu niet te doen om de inhoud van de preek, maar om de zes doeleinden. We zien: Het is voltooid verleden tijd. Maar het heeft consequenties voor alle eeuwen.

1.  Wet Volbracht is de wet: “Je zult God liefhebben en je naaste als jezelf” Hij heeft dat gedaan in onze plaats Volbracht heeft Hij al de geboden van God.

2.   ProfeenDe woorden van de profeten zijn volbracht, dat de Messias zou moeten sterven en verzoening zou brengen. De schriften zijn vervuld. Jezus heeft dat zelf gezegd tot de reizigers naar Emaaüs.(Luc 24:25)

Wat zijn jullie toch kortzichtig om dat niet te geloven.

3.   Opdracht  Jezus heeft zijn opdracht van zijn Vader vervuld. Hij is klaar gekomen met wat zijn Vader hem had opgedragen Zijn missie is geslaagd. Hij heeft afgemaakt wat Hem was opgedragen: te lijden en te sterven om heel het menselijk geslacht te verlossen van schuld en dood.

4.  Offer Hij heeft het offer van zijn leven gebracht. Nu zijn er geen offers meer nodig. De priesters  kunnen naar huis gaan. Er is verzoening voor de smeerlapperij en het kwaad van het menselijk geslacht.

5.  Rekening Christus heeft de rekening betaald: “Voldaan” schreef Hij op onze debetnota. Wij zijjn nu schuldvrij. Geen debetposten meer Volbracht is de afbetalingspijn en het straflijden van de Heer,

6.  Lijden Het llijden is volbracht. Dieren gaan dood, Mensen over-lijden.  God tilt ons nu over het lijden heen. Een hond gaat dood. Christenen over-lijden Dat betekent; ze worden over het lijden heen  gedragen en mogen wij uiteindelijk met de Gekrujisigde zeggen:”Vader in uw handen beveel ik mijn geest”.