A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koperen Slang


 

Koperen slang Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was, en op keek naar de koperen slang, bleef in leven (Num 21 : 9).

 

 

Onderweg naar de berg Nebo in het huidige Jordanie, waar je vanaf de top van de Nebo het Heilige Land kunt zien liggen.

 

Aangekomen op de top zie je een monument. Het is de staf van Mozes met het beeld van de koperen slang te zien. De staak met de koperen slang heeft de vorm van een kruis.

De koperen slang uit Numeri doet archeologen denken aan de zogenoemde  kopermijnen van Salomo in de Negev. Die mijnen kun je vandaag nog bezoeken  in  Timna. Het is een indrukwekkend gezicht die koperkleurige bergformaties plotseling  midden in de woestijn tegen te komen. Het is niet zo vreemd dat zij een verband leggen tussen de koperen slang van Mozes en de kopermijnen van Salomo. want in 1969 hebben  zij daar onder andere een kleine, prachtige gemodelleerde  koperen slang  met een vergulde kop gevonden. Die koperen slang was het oude vruchtbaarheidssymbool van het Midden-Oosten. In Timna lag het centrale heiligdom van de Midianieten. Daar vond men ook sporen van een heiligdom met een tent als ‘tabernakel’.

Deze foto's maakte ik bij Timna in de Negev. Het zijn de zogenoemde kopermijnen van Salomo. Moderne archeologen hebben daar nu veel vragen over. Zij beschouwen deze plek niet alleen meer als het heiligdom van de Midianieten, maar vooral als het heiligdom van de Egyptische Hathor, de godin met de koeienkop voor de komst van Midian.

 Jetro Mozes schoonvader

 

 Nu weet u dat Mozes getrouwd was met de dochter van Jetro, de priester van Midian. En toen Mozes terugkeerde met de gevluchte Israëlieten,was het zijn schoonvader Jetro die hen hielp in de dienst van Jahweh. Daarom hebben archeologen zich afgevraagd of er een relatie is geweest tussen de cultus van Israël en die van Midian. Dat kan natuurlijk.God past zich in zijn openbaring meestal aan aan wat voorhanden is. Een heel duidelijk voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de tempel van Salomo. Leek die niet in zijn structurele opbouw heel erg op de Egyptische tempel van Thebe met zijn drie afdelingen: Voorhof, Heilige en Heilige der heiligen? En volgens de archeoloog Yadin had het grondpatroon van de tempel van Hasor gediend als prototype voor Salomo;s tempel  

Jezus als verhoogde slang

 

Wist u dat Jezus zichzelf met de koperen slang uit Numeri heeft vergeleken? Die koperen slang had een voorbeeldfuncte. :De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft.(Joh. 3 :14)Jezus bedoelt met die verhoging zijn eigen kruisdood. Daarover lezen we in Joh.8 : 8 :Wanneer u de Mensenzoon hoogverheven hebt, dan zult u weten dat Ik het ben(= dat Ik de Zoon van de levende God ben) en dat Ik niets uit mijzelf doe,maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft”.

Vertrouwend op Jezus

 In Numeri 21:4-9 wordt verteld hoe het volk Israël Gods toorn had opgewekt, door kritiek op de uittocht uit Egypte. Toen de dodelijke beet van de gifslangen talloze slachtoffers onder het volk maakte, mocht Mozes een koperen slang hoog op een staak plaatsen. Wie op die koperen slang zijn blik richtte, bleef in leven ondanks die slangenbeet. Net zoals op die staak geplaatste slang, is de hoog aan een paal hangende Mensenzoon de goddelijke remedie tegen de dood. Het kruis is een heilsteken dat naar de hemel wijst. Iedereen die hoopvol en vertrouwend zijn ogen opslaat naar de Gekruisigde, bezit eeuwig leven! Dat was Gods bedoeling met die merkwaardige ‘verhoging’ van de Mensenzoon..Hij werd veroordeeld en wij worden vrijgesproken. Dat vond plaats aan de kruispaal