A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koning zonder erewacht


Kon ing zonder erewacht 

 

 Palmpasenstok

 

 Als Jezus afdaalt van de Olijfberg  en de stad Jeruzalem voor zich ziet liggen,begint Hij ook hartstochtelijk te snikken  Jeruzalem, Jeruzalem dat profeten stenigt hoe vaak heb ik jullie bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar jullie hebben niet gewild.   Jezus komt als een koning Jeruzalem binnenrijden, maar de erewacht ontbreekt. De offers waar Psalm 118 om vraagt, blijven uit.Jezus is niet de koning die zij willen hebben. Hij is te soft en te lievig.Maar Jezus komt niet naar Jeruzalem om de tempel te reinigen, maar de tempel van zijn lichaam te laten afbreken.Jezus komt niet naar Jeruzalem om gehuldigd te worden, maar om gekruisigd te worden.Hij is Op weg naar de godstad maar Hij komt in Bethanië= huis der ellende.De weg naar Jeruzalem loopt via Bethanië.Jezus is een  totaal andere koning dan de koningen van deze wereld Geen koning op  een oorlogspaard, maar koning op een ezel.Geen koning om te heersen, maar koning om te dienen.Een vredekoning. Koning van Psalm 72Wij zijn ook dikwijls teleurgesteld in Jezus. 

 Teleurgesteld?

  Ook wij hebben vaak gedacht Jezus redt, Jezus geneest .Ook wij hebben gezongen uit volle  borst Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.Hij heeft niet die uitkomst gegeven waarop we gerekend hadden. We zijn net als de menigte die met palmtakken zwaaide.We raken in deze belevingscultuur gemakkelijk in extase en lopen onkritisch met de massa mee.Achter mensen die ons succes en rijkdom ,een betere samenleving beloven. Ik denk aan de predikers van het welvaarts evangelie: als je Jezus volgt zul je succes in jeleven hebben. En gezondheid, want lichamelijk welzijn is de Olympische goudprijs van het leven.Ze zien niet dat de weg van Jezus een lijdensweg was.Hij was weliswaar op weg naar Jeruzalem, de godstad, maar die weg liep via Betanië. Via het kruis naar de opstanding.Via de dood naar het leven. 

De weg van de graankorrel

 De weg van Jezus was geen parade-avenue en liep niet onder triomfbogen door.De weg was de weg van de graankorrel.Als de boer gaat zaaien, blijft de graankorrel niet in de bak of tas van de boer, maar samen met andere korrels wordt hij uitgestrooid over de akker, en zakt hij weg in de aarde. 

Jezus zien?

  Als enkele Grieken aan de discipelen van Jezus zeggen; We willen die Jezus wel eens zien, zegt Jezus De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Maar dat kan alleen via het kruis.Jezus zegt Ik verzeker jullie dat als een  graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.Jezus is de Graankorrel.Als Jezus de diepte van de donkere aarde ingaat, steeds dieper en dieper tot aan het kruis,zal zijn leven veel vruchtdragen.Mijoenen en miljoenen gelovigen zullen eeuwigheidsleven ontvangen door die ene graankorrel, die zijn leven gaf in de diepte van de donkere aarde van de godverlatenheid. 

Pelrims.

 Wij zijn bedevaartgangers. Pelgrims op weg naar Jeruzalem.We hebben de godstad nog niet bereikt. We zijn er nog niet. Maar we komen er wel, ook al gaat onze weg via Bethanië.m. Maar die weg liep voor hem ook  via Betanië, huis der ellende.Ondanks onze teleurstellingen, ons verdriet en onze pijn zijn we toch bedevaartgangers.Ook wij mogen de palmtakken van ons geloof voor hem uitspreiden.Roepen Hosanna  voor Hem die komt inde naam van de HeerHij komt tot ons met troost en vreeJohannes ziet in de hemel een onafzienbare menigte. Ze hebben witte kleren aan en palmtakken in hun hand.Ze brengen God een massale ovatie:De redding komt van onze God en van het Lam.