A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerkverdwijning (2)


Het licht ging uit

 

Armeense bischoppen wassen elkaar de voeten

 

 

Armeense kerk in Iran

De Armeense kerk op een eiland in het Vanmeer in OostTrurkij.Beelden van oudtestamentische verhalen.Het laatst beeld laat zien een dronken Noach. Er worden hier geen kerkdiensten meer gehouden. In Rusland zijn nog  veel  levende Armeense kerken! Zie Armenie en Aramees

  

Op zoveel plaatsen is het licht uitgegaan. Philip Jenkins heeft daarover onlangs een aangrijpend boek geschreven:l ”Het vergeten christendom”. Hij schreef o.a.: Wie had in 1300 kunnen denken dat Iran, Irak, Egypte en Noord Sudan en Libye nauwelijks christenen meer zouden tellen? En Noord-Sudan was duizend jaar  een christelijk land. Dat is nu ook voorbij. In heel Azië nam het aantal christenen tussen 12oo en 15oo af van 21 miljoen tot 3,4 miljoen: van 60 % tot slechts 10% van de bevolking! ‘Parten, Meden en Elamieten’ worden in Hand 2 het eerst genoemd. Wat is er in dit gebied nog over van het christendom? In Bagdad stonden eeuwen lang christelijke universiteiten. Die plaats was het centrum van Mesopotamië. Het Mesopotamische Harran heeft altijd in het Syrische cultuurgebied gelegen en telde vroeger kerken en kloosters. Wie weet dat nog?

 

Armeense en Aramese kerken

 

 

Nog aangrijpender vind ik een bezoek aan de talloze ruines van Armeense en Aramese  kerken,Zie voorlopig bij Armeens en Aramees Daarover later. Aramees  is niet hetzelfde als Armeens.In Nederland wonen een behoorlijk aantal Arameers en Ar.meniers.