A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kosmos (2)


 

 

 

 

Twee foto's. Op de ene is de aarde gefotografeerd vanuit de kosmische ruimte, op de ander vanaf de maan.(de aarde komt op, zoals wij van de zon zeggen:de zon komt op)

 We gebruiken voor het woord ‘heelal’ ook wel eens het Griekse woord ‘kosmos’,het heelal als geordend geheel. Het is een ruimtelijk begrip en in deze  zin is het synoniem met het oudtestamentische ‘hemel en aarde’ “In den beginne  schiep God de hemel en de aarde.”.Bij het woord ‘hemel’ moeten dan niet denken aan de woonplaats van God, maar aan het firmament, aan het zwerk, dat in Psalm 8 het werk van Gods vingers genoemd wordt. Je kunt ook zeggen: het werk van Gods Geest. 

Werk van Gods Geest

 Alles begon niet met de oerknal, maar met Gods Geest. Er was niet eerst materie waaruit zoiets als geest evolueerde. Wat een onzin!!Niet eerst materie en toen geest, maar juist anders om. De Geest zweefde boven de wateren.  Daar is niets zweverigs  aan. Gods Geest schept en herschept. In de Hebreeuwse tekst lezen we “De aarde was tohoe wabohoe. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de Geest Gods zweefde over de wateren.  De NBV heeft  vertaald in Gen.1:1  Het water van de oervloed was woest en doods. Dat lijkt iets chaotisch. Misschien is ‘ledig’  een beter woord, omdat  het ontvankelijkheid suggereert. De Heilige Geest zweeft zoals een adelaar zweeft, boven zijn jongeren. Het is  de leven (d)makende,broedende Geest die de leegheid  van de Schepping  vruchtbaar zal maken.  

Machten

 

Volgens het Nieuwe Testament wordt de kosmos geregeerd door allerlei machten (Gal. 4:3 en Kol. 2:8 en 20).Als wij in het Nieuwe Testament zulke kosmologische voorstellingen  tegen komen, moeten we eerst bedenken,, dat deze ook in het heidendom en in de Joodse Apocalypsen gevonden worden. Maar we moeten ook goed beseffen, dat zij in de boodschap van  het Nieuwe Testament  slechts voorkomen als machten wier ondergang vast staat. Het woord ‘kosmos’  is behalve een  ruimtelijk begrip  zeker ook een zedelijk- godsdienstige kwalificatie. Dat zien we bijvoorbeeld in het woord ‘wereldsgezind’ . Maar het gaat nu over het “heelal”, een puur ruimtelijk begrip.

 

Towoe wa bohoe

 

  Geest die bevrucht het  water van de oer vloed was woest en doods. Zijn wij aardmensen de enige  intelligente bewoners van het onmetelijke heelal? Hoe graag zouden we met een ruimteschip het heelal in trekken en overal  roepen: Hallo, is daar iemand? De astronaut van Apollo  8 zei eens: we onderzochten de maan en het belangrijkste resultaat ervan was dat we de aarde ontdekte. De maan bleek leeg, Mars bleek leeg. Is het heelal soms ook leeg? Met onze telescopen hebben we 340 planeten ontdekt. Wetenschappers zeggen dat er alleen al in ons eigen Melkwegsel  honderd miljard sterren  zijn die op onze zon lijken. Misschien zijn er ook wel honderd miljard van dergelijke  melkwegstelsels. Zijn er soms ook honderd miljard andere levende wezens?  

Antropisch principe

 Wat betekent dit? Het antropisch principe is de veronderstelling dat het heelal precies dezelfde eigenschappen moet hebben die het inderdaad nu ook heeft om  het bestaan van levende wezens mogelijk te maken. Als  bijvoorbeeld  de zwaartekracht, de snelheid van  het licht en het vermogen van nucleaire krachten ook maar iets anders zouden zijn, zouden er geen sterren, geen planeten en geen mensen bestaan. Daarom lijkt het er op dat alles voor ons gemaakt is. Alles schijnt zo gemaakt te zijn dat wij mensen kunnen leven. Iemand zei eens:Als iemand in het open veld zijn voet tegen een steen stoot, kan hij denken dat hij er altijd heeft gelegen. Maar als hij in dat veld een horloge ziet liggen, zal hij nooit denken, o, dat horloge heeft er altijd gelegen. Hij weet dan zeker dat dit uurwerk er niet altijd was. Er moet iemand geweest zijn die dit uurwerk met een bepaald doel heeft gemaakt. Als je het zenuwstelsel, de hersenen, de organen van de mens  en zijn  DNA moleculen bekijkt, zie je toch ook direct dat er een “horlogemaker” geweest is die de mens met een speciale bedoeling heeft ontworpen en gemaakt? Of zou alles zo ontstaan zijn met een reusachtige oerknal? Of via een evolutie? 

Russische astronaut

  De Russchische astronaut Bykofski zei in 1963 dat hij nergens in het heelal iets gezien heeft dat op een god leek. Hij was dus wat men in de filosofie een empiricist noemt. Deze gelooft dat alleen datgene bestaat, wat je zintuiglijk via de ervaring, de empirie, kunt waarnemen. Wat je niet kunt waarnemen bestaat niet volgens hem.Joden, moslims en christenen geloven dat God de wereld heeft geschapen. Dat is heel wat acceptabeler dan de veronderstelling dat een enorme oerknal alles tot ontwikkeling heeft gebracht en zo de evolutie is begonnen!Zou de geest werkelijk uit de materie zijn ontstaan? Leven uit de levenloze stof? 

Geest als Levendmaker

 In Genesis lezen we heel iets anders. Daar lezen we dat de Geest van God over de wateren zweefde.  Dat is niet vaag en zweverig bedoeld. Wat deed die Geest?  Hij broedde als het ware. Hij creëerde want de Geest is creatief. De Heilige Geest is de grote Levenmaker en ook Levendmaker. Geest ontstaat  niet via de evolutie uit de materie, maar  de menselijke geest ontwerpt uit de materie en is creatief, want de mens is naar het beeld van God geschapen.