A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kos


Kos

Nadat we ons met moeite van hen hadden losgemaakt, kozen we zee en zetten rechtstreeks koers naar Kos

(ook op dit eiland werden we aan de bijbel herinnerd, omdat zich hier net als in Pergamum (Openb.2:13) een heiligdom van Asklepius bevond)

Het was een ontroerend afscheid dat Paulus nam in de haven van Milete.Daar zou Paulus  voor het laatst de oudsten van de kerk van Efeze ontmoeten.Op het strand van Milete knielde de apostel neer om met de oudsten van de gemeente te Efeze te bidden.

Niemand kon hun tranen bedwingen (Hand. 20 :  37)Met moeite maakte Paulus zich los van de oudsten en scheepte zich toen in naar Kos.

Dit is het eiland Kos waar Paulus wellicht één nacht heeft geslapen. Op het eiland bevond zich ook het heiligdom van Asklepius of Aesculapius, de god der geneeskunde.

Er was ook een medische school waarvan Hippócraties zeer beroemd is geworden. Het Asklepion was een kuuroord waaraan zeer kundige geneesheren verbonden waren.Maar de  religie speelde ook een zeer grote rol. Men geloofde dat de godheid zich in een droom openbaarde en de weg tot de behandeling van de ziekte wees.

Slangen Shocktherapie

 

 In het heiligdom werden ook slangen gehouden. Die huisden in diepe donkere kuilen waarin men depressieve mensen liet afdalen..

Beneden gekomen schrokken de patiënten  vreselijk omdat zij sissende  slangen met glinsterende ogen naar zich toe zagen kronkelen.

Dit was de shocktherapie.

Vlak bij het beroemde theater van Epidaurus  bevond zich ook een dergelijk Asklepeion.

De gids liet ons daar een ronde ruimte zien, waar men de patiënten liet afdalen. Ook daar bevonden zich in de oudheid tal van slangen.

         

Hippocrates 

 

 wordt wel genoemd de vader der geneeskunde. Na zijn dood in 357 v. Chr. bouwden  de eilandbewoners Het Asklepion ter ere van de god Asklepius.

Ascleplius als heiland en redder

De bewoners van Asia vereerden Asclepius als heiland en redder. Hij was de god die voor een totale verlossing zou zorgen. De cultus van Asclepius was totalitair.

 Langs de zuilenhallen van de tempel klonk dagelijks de groep: Asclepius  is Kurios

Asclepius  is Heer. Die roep hoor je vandaag natuurlijk niet meer, maar je kunt nog wel de honderden in het Grieks geschreven dankbetuigingen lezen van hen die hier rust en ook genezing gevonden hebben

Voor velen op Kos was de slang het symbool van heil en genezing. Voor de christenen was dat het kruis. Voor de christenen was de slang juist het symbool van de zonde en de dood. 

Tegenover de grote zuigkracht van de Asclepiusdienst zijn de christenen staande gebleven. Met grote trouw hebben zij beleden: niet Asclepius is Heer, maar Jezus is Heer.

Waarom  slang?

Asclepius wilde eens een dode opwekken. Tot zijn grote schrik kronkelde er plotseling een giftige slang om zijn staf. Door een handige beweging doodde  Asclepius de giftige slang. Onmiddellijk verscheen er een andere slang die een kruid in zijn bek droeg. Daarmee gaf Asclepius de eerste slang het leven weer terug. Sinds die tijd bediende Asclepius zich van dit geheimzinnige kruid om zieken te genezen. De slang is hier symbool van redding en genezing.

Symbool demonie

In Genesis 3 is de slang het symbool  van  duivel en demonie.  In Openbaring  komen we de draak tegen die verwant is met de slang.

De draak is een symbool van de vorst der duisternis die de kerk wil vernietigen.

 In Openb. 12 gaat het om de titanenstrijd tussen de vrouw en de draak, de Kerk en satan. 

 De vrouw is daar een beeld van de kerk van alle eeuwen en de draak een symbool van Gods grote tegenstander. De draak keert zich tegen hen die het getuigenis van Jezus hebben.(Openb. 12:17)

Slangenzuil met de twee slangen. De ene slang draagt een geheimzinnig kruid in zijn bek waarmee hij de andere (dode slang) het leven teruggeeft.