A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efeze / Mariahuisje


Efeze / Mariahuisje

zie ook Efeze / Maria.

Is er een  verband tussen de verering van Maria en de verering van Artemis ?Zie hiervoor bij EfezeM/ Maria Heeft de kerk Artemis gekerstend?

 Zeven kilometer van Efeze verwijderd bevindt zich op de Aladag een klein huisje, waarvan men beweert dat Maria, de moeder van Jezus daar heeft gewoond.  De muren van het huis stammen uit de 6e of de 7e eeuw, de fundamenten uit de 1e. Het is een geliefd pelgrimsoord voor christenen en moslims.

Woonde Maria hier?


Ik geloof niet dat Maria hier heeft gewoond.  De plaats boven op de berg lijkt me niet geschikt. Heeft Maria wel in Efeze gewoond en is zij daar ook gestorven? Ook dat geloof ik niet. Daarvoor  zouden wel  allerlei aanwijzingen zijn. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft Hij zijn moeder toevertrouwd aan Johannes met de woorden "Zie, uw moeder".  Tot zijn moeder zei Hij:"Vrouw zie uw zoon".  Van dat uur af heeft Johannes Maria bij zich in huis genomen. \

Doopvont van Mariakerk