A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egypte/Vlucht/Jozef


Vlucht Heilige Familie

De kerk van de Heilige Maagd in het Dir al-Muharraq klooster in Opper-Egypte herinnert ons aan het verblijf van de Heilige Familie  

 

De moordlust van Herodes I was er de oorzaak van dat Jozef en Maria uitweken naar Egypte. Zie de krant op deze site over de dood van Herodes. Hij ging heel zijn leven over lijken. Zijn zoon Archelaus was niet beter dan zijn vader en daarom weken Jozef en Maria uit naar Galilea (Matt. 2:22)

De reis door de woestijn zal voor hen drieen bijzonder zwaar geweest zijn. De traditie zegt dat zij in Asiut geweest zijn. In Cairo zijn we afgedaald naar de crypt waar Jozef en Maria ondergedoken zouden zijn. Ze kunnen de Via Maris genomen hebben. Er was ook de zogenoemde  Weg van Horeb, meer oostelijk, die liep door de Sinai. Aan het einde van deze weg bevonden zich een een reeks faraonische forten. Heeft ook Abraham indertijd deze weg genomen (Gen. 12: 10?)

 

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen

In Hosea 11 :  1 lezen we Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.

 Dat slaat in eerste instantie op Israël.  In Mattheus 2 wordt dit woord betrokken op de Zoon van Israël Jezus Christus. 

 De route die het klooster in Opper-Egypte aangeeft is  niet met zekerheid bekend. De traditie vertelt ons dat dit Asiut is geweest.

Eerst ging de tocht over land en daarna  met het schip over de Nijl. Vaststaat dat de heilige familie in Egypte gebleven is tot aan de dood van Herodes de Grote (4.v.  Chr.)

Jozef en Maria zijn niet direct na de geboorte van Jezus naar Egypte gevlucht. 

 Jezus zal ongeveer twee jaar oud zijn geweest.

Pas na het bezoek van de wijzen uit het Oosten kwam Herodes ter ore dat er een nieuwe koning geboren zou zijn.

Toen pas gaf hij het bevel om in de wijde omgeving de jongetjes van beneden de drie jaar de doden.(Hebr. uitdrukking is :twee jaar oud en daaronder Matt. 2:16). 

 De geschiedenis waarvan Luc.  2:22-38 melding maakt, lag dus al lang achter de rug.

Er zijn vier hermeneutische sleutels om de tekst uit Hosea 11 te verklaren.

De Here God heeft zijn volk uit Egypte uitgeleid. 

 Hij heeft ook Christus de zoon van Israël  uitgeleid

 En ook allen die  met Christus zijn verbonden, alle Christusgelovigen  zijn uitgeleiden.

Het Griekse woord voor  kerk is ecclesia.  Wat betekent:zij die er uit geroepen is, namelijk uit de duisternis tot het Licht. 

Wij zijn geroepenen. Uiteindelijk betekent die roeping ook de roeping tot de eeuwige vreugde, het land van belofte in de toekomst.

Egypte was een wreed land. Het soldij van de soldaten werd uitbetaald op grond van het aantal afgehakte handen. Denk niet dat David, de man naar Gods hart, zo'lieverdje was. Hij hoefde voor Michal, de dochter van koning Saul geen bruidschat te betalen. Het was voldoende als hij 100 voorhuiden van verslagen Filistijnen zou kunnen tonen.1 Sam. 18