A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efezische Artemis


 

Efezische Artemis

Zie voor de Efezische Artemis bij "Bijbelse goden". U kunt daar 20 foto's vinden die (met het oog op de Efezische Artemis) betrekking hebben op het Romeinse en het Byzantijnse Efeze en het verschil tussen de Griekse Artemis en de Klein-Aziatische moedergodin. Artemis komt daar ter sprake na de oudtestamentische godheid Baal. Daar vindt u ook een impressie van een eredienst die aan deze godin is gewijd.

Griekse Artemis, de jachtgodin

Artemis der Efeziers, combinatie twee godinnen

Artemis, de veelborstige, herinnering aan de Klein-Aziatische moedergodin van al wat leeft

Artemistempel