A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egypte/Horemheb


Egypte / Horemheb

 

Wie was Horemheb toch? Heeft Mozes misschien nog onder hem gediend zoals een oude traditie zegt? Mozes was toch onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, dus ook in de krijgswetenschap. En leefde hij niet in hetzelfde tijdperk? Horemheb was een geheimzinnige  generaal in het leger van Egypte die uiteindelijk farao is geworden. Ik neem aan dat hij naar de macht gegrepen heeft. Hij heeft carrière gemaakt tijdens Amenofis III,  Amenofis IV (de ketterkoning Echnaton die de verering van Amon verving door die van Aton, zie Egypte/Echnaton) en tenslotte  die van Toetanchamon.

 Echnaton de ketterkoning

Toetanchamon heeft maar een korte periode geregeerd ( van 1334-1325), 9 jaar dus,  en vermoedelijk is hij door Horemheb om het leven gebracht. Boven in het hoofd van Toetanchamon heeft men een verdacht schijfje bot gevonden. Genoemde Horemheb heeft er alles aan gedaan om de sporen van Echnaton en ook die van Toetanchamon uit te wissen. Het heeft er alle schijn van dat hij naar de macht heeft gegrepen .Hij trouwde met de zus van Nefertiti (zie haar knappe beeltenis bij Egypte / Echnaton)  

Champollion 

Sinds 1822 bestaat er een levendige belangstelling van wetenschappers voor het Oude Egypte, de beschaving die vanaf 3000 voor Christus bloeide langs de Nijl. Waarom juist vanaf dat jaar? In dat jaar ontrafelde de Fransman  François Champollion  het hiëroglyfenschrift, de sleutel tot de Egyptische cultuur. Egyptologen verdelen de geschiedenis van het Oude Egypte onder dertig dynastieën. Daarbinnen maakten ze onderscheid tussen vier perioden die ik hieronder even op een rijtje zet.Het Oude Rijk (3300-2150 voor Christus). Uit deze periode zijn de meeste piramiden afkomstigHet Middenrijk (2150-1550 voor Christus)Het Nieuwe Rijk (1550-1070 voor Christus) Midden in dit tijdvak vond de uittocht van Israël uit Egypte plaats.De Latere Periode  

 

Koolstofdatering 

 

Nog niet zo lang kennen de archeologen de zogenoemde koolstofdatering om de verschillende  jaartallen van de regering van diverse farao’s vast te stellen. Na de analyse van de radioactieve straling van plantaardige resten uit verschillende musea, lukte het om deze resten te verbinden met de regeerperiode van een bepaalde farao. Het bleek mogelijk de radioactieve data te combineren met diverse historische gegevens. Het onderstaande heb ik in zijn geheel overgenomen van Caroline Hoek, die er een boeiend en leesbaar artikel over schreef.

Piramide van Djoser (trappenpiramide) Hier kun je nog goed zien hoe een piramide ontstaan is uit de mastaba

 “Wanneer leefde farao Djoser nu precies? En wanneer droeg hij de macht over? Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om de tijd van de farao’s en de verschillende dynastieën exact te dateren. Ze lieten de koolstofdatering los op de overblijfselen van onder meer fruit, zaad en planten. De resultaten van het onderzoek dwingen historici om de geschiedenisboeken te herzien.” Voor het eerst is de koolstofdatering precies genoeg om de geschiedenis van het oude Egypte tot hele specifieke data terug te brengen,” legt onderzoeker Christopher Ramsey uit. Het onderzoeksteam liet de koolstofdatering los op zaden, manden, textiel, planten en fruit. Al deze oude objecten waren door musea in de Verenigde Staten en Europa beschikbaar gesteld.Totnogtoe zijn alle data die we uit de geschiedenisboeken kennen, gebaseerd op historische documenten en archeologische opgravingen. Maar dat is niet heel betrouwbaar. Met elke nieuwe dynastie die er in Egypte aan de macht kwam, ontstond een nieuwe tijd met nieuwe documenten. Maar wanneer de ene dynastie exact in de andere overliep, is onduidelijk.Zo blijkt uit de resultaten van de onderzoekers dat Djoser – een van de bekendste farao’s uit het Oude Rijk – tussen 2691 en 2625 regeerde. Dat is 50 tot 100 jaar eerder dan gedacht. Ook blijkt het Nieuwe Rijk iets eerder ontstaan te zijn: tussen 1570 en 1544 voor Christus. “Ik denk dat geleerden en wetenschappers blij zullen zijn om te horen dat ons kleine team van onderzoekers een eeuw aan onderzoek in drie jaar tijd heeft bevestigd.” Tot zover Caroline Hoek

Hier vond Jaap van Dijk de kruiken met data

Wijnkruiken 

Onlangs heeft de Nederlandse archeoloog Jaap van Dijk het graf van Horemheb nog verder blootgelegd .Nu heeft Horemheb  voor zich twee graven laten bouwen. Een in Sakkara bij Memfis toen hij nog een edelman was en een in de vallei der koningen toen hij koning was geworden. In het laatste graf trof hij tal van  wijnkruiken aan, die - zoals ook toen de gewoonte was- , allemaal van een jaartal voorzien waren. Ze waren gedateerd in het veertiende jaar van Horemheb (van circa 1319 tot 1307 voor Christus. Door middel van deze kruiken werd het mogelijk onze jaartelling te verbinden met die van Egypte. 

Mozes als militair? 

Er is een traditie die zegt dat Mozes een hoge positie bekleed heeft in het leger van Egypte.

Hij was onderwezen in alle wijsheid der Egptenare, dus ook in militaire strategieën.

Was hij soms door Horemheb aangesteld? Het is mogelijk omdat nu gebleken is dat  Mozes en Horemheb  in de 14 eeuw  voor Christus tijdgenoten geweest kunnen zijn.Horemheb was een militair deskundige.

 We weten dat hij eerst in het leger van Echnaton de ketterkoning in Amarna diende.

Later werd hij de vertrouwde adviseur van de jonge koning Toetanchamon en speelde hij een belangrijke rol in het herstellen van de oude traditie van de Amonpriesters en het slopen van  Amarna, de stad van de zogenoemde ketterkoning.

 De politieke chaos in het land tijdens de regering van Echnaton schijnt een doorn in zijn oog geweest en dat zal ook wel de reden geweest zijn dat hij terugkeerde naar Thebe en tot farao werd uitgeroepen.