A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enon Johannes doopte ook hier


Enon

Johannes doopte toen ook bij Enon (Joh.3:23)

Toeristen laten zich dopen in de Jordaan.

 

De Jordaan bij Enon.

 

Enon was een plaats aan de oever van de Jordaan, waar Johannes de Doper  ook heeft gedoopt.Enon lag 12 km ten zuiden van Bet San,(zie daar) de plaats waar de pelgrims uit Galilea gewoonlijk de Jordaan overstaken als zij naar Jeruzalem reisden.Enon lag dicht bij Salim (Joh 3:23)in Transjordanië. Het was een waterrijk gebied.Hier bevindt zich nog steeds de plek Ed-der met vijfbronnen, het vroegere  bronnenoord Enon.

Weet  je dat Jezus en Johannes de Doper enige tijd tegelijk  gedoopt hebben? Jezus  aan deze kant van de Jordaan, in Judea, en Johannes in Enon aan de overzijde van deze rivier.

 De leerlingen van Johannes gaan naar Johannes toe en vertellen hem wat er aan de hand is aan de overkant:Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was en over wie u een getuigenis hebt afgelegd, (zie het lam van God dat de zonde van der wereld wegneemt) is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe (Joh 3:26).

De leerlingen van Johannes zien in Jezus blijkbaar een concurrent van hun eigen meester.

De dopelingen werden helemaal ondergedompeld. In de Jordaan Dat symboliseerde de noodzak van reinheid voor God.Jezus doopte zelf niet maar zijn leerlingen

Johannes de Doper is blij dat Jezus meer aanhang krijgt:Hij zegt;Hij moet groter worden en ik kleiner (Joh.3:30).Het gaat om Jezus.Hij is de bruidegom, Johannes  noemt zich slechts de ‘vriend van de bruidegom’ Dat is een technische term voor “ceremoniemeester’. Johannes de Doper is slechts een lamp die gedoofd wordt als het Licht verschijnt.

 

 

PS De doop zal  niet door besprenkeling, maar door onderdompeling hebben plaats gevonden.