A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebed JHWH (4)


Ebed JHWH (4) 
De grote Dienstkneccht des Heren,  de diaconos ontfermt zich over blinden en melaatsen

 

At your service

 

 

Melaatsenzieknhuisje uit 1850 !! Ontroerende foto Jezus raakte de melaatsen aan en datmocht niet

 

 

Het hele leven van Jezus stond in dienst van de  ‘diaconia’. Sterker nog:het was’diaconia’.Na het laatste avondmaal zegt Hij nadrukkelijk:”Ik ben in uw midden als dienaar (diaconos). Luc. 22:27. Bij de viering van het avondmaal waren er twee groepen: zij die aanlagen en zij die bedienden. Jezus zegt in dit verband:wie is belangrijker, hij die aanligt om te eten  of hij die bedient? Is het iet degene die aanligt?Maar ik ben in jullie midden als diemand die bedient.

 

Bestaan-voor-anderen

 

Deze woorden moeten we niet moraliserend opvatten. Ze gaan veel dieper. Heel zijn bestaan is een ‘bestaan-voor- anderen’. De Zoon des mensen is niet gekomen om zich telaten dienen, maar om te dienen.Hij is gekomen om zijn le en te geven als een losprijs voor velen(Marc. 10:45).Hier is sprake van Messiaans zelfbewustzijn van Jezus. Hij is de Messias,de Knecht des Heren over wie Jesaja geschreven heeft.

 

Citaatblokken

 

En  dan gaat het niet alleen maar om een enkele tekst, maar in het citeren van  bepaalde blokken tekst uit  het Oude Testament.  Daarin moeten we niemand minder zien dan Jezus zelf. Op twee verzen na wordt de hele passage uit Jesaja 52 :1-53:12 door Jezus zelf aangehaald.Zijn leven en sterven was inderdaad het leven en sterven van de Knecht des Heren. Jezus deed niet alsof, maar Hij was het zelf: de Knecht des Heren.Hij speelde geen rol als in een toneelspel. Hij was de Ebed Jahwèh in hoogst eigen persoon!