A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egypte/Dodenrijk


 

Vrees niet 

 

(Zie ook Onderwereld Egypte)

Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk (Ps.49:16)

Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft (Joh. 11: 25)

Graven bij Sakkara, in de omgeving van de trappenpiramide van Djoser. Dit graf is het oudste gevonden graf van Sakkara, ontdekt in december 2009 en 4500 jaar oud. Dit graf ligt ten westen van de Nijl uiteraard.Het dodenrijk lag in het westen immers. De doden werden eufemistisch "de westelijken" genoemd!

Een jaar eerder had men al twee andere grafkamers in Sakkara ontdekt. Ze zijn afkomstig van een hoge ambtenaar en een gevierde zangeres.Uit de tijd van farao Oenas (2404-2374 voor Christus). Bij de zangeres staat het onderschrift " Hoofdopzichter van alle zangeressen".

Het woord ‘dodenrijk’ is een vertaling van het Hebr. sje’ool. Het kan soms betekenen ‘de verzameling van de doden’, soms de macht van het graf. Het is zeker niet een soort Israëlitische onderwereld zoals we die tegen komen bij de oude Egyptenaren, bijvoorbeeld in Abydos.

Egypte

Naamschild van Ramses II de farao die het langst over Egypte geregeerd heeft. Bovenaan het schild zie je afbeelding van de zonnegod Re

 

Laatste doordeel in het Egyptische dodenrijk. De Jakhals god laat het hart wegen.Als het te licht is bvevonden wordt het verscheurd door het monster bij de voet van de weegschaal.

Hij kreeg in het dodenrijk ook een groot leger mee. Door magische formules kwamen die soldaten weer tot leven

Abydos was het hart van de cultus rond Osiris, de Egyptische god van de dood.

Osiris was de heerser van het dodenrijk en van de onderwereld.

Volgens de mythologie was het hier dat het hoofd van Osiris werd begraven, nadat zijn broer Seth hem had vermoord.

Osiris andere lichaamsdelen werden door Seth over heel Egypte verspreid. De godin Isis, Osiris' vrouw en zuster, verzamelde alle lichaamsdelen en stelde zijn lichaam weer samen.

Op elke plek waar een lichaamsdeel gevonden werd, werd een tempel gebouwd.

Opgravingen hebben aangetoond dat hier de laatste farao’s van het pre-dynastieke tijdperk liggen (rond 3000 voor Chr.). Het is eeuwen lang het belangrijkste pelgrimsoord van de Egyptenaren geweest.

Omdat zoveel grafroof plaats vond ,hebben de farao’s al vrij spoedig hun mummies en grafschatten overgebracht naar het Dal der Koningen.

De belangrijkste bezienswaardigheden in Abydos zijn de tempels van Sethos I en Ramses II

De Tempel van Osiris

Midden in een van de oudste faraonische begraafplaatsen ligt de tempel van Osiris, waar helaas niet meer veel van overgebleven is.

De tempel was de belangrijkste Egyptische tempel en het mekka van de Egyptische pelgrims uit de oudheid. Abydos lag 160 km ten noorden van Thebe

De dood en de verrijzenis van Osiris is de meest diepzinnige van de oude Egyptische mythen.

In hiëroglyphenschrift lees je op de rotsgraven van Abydos: is begiftigd met eeuwigheids-leven..

Isis

Isis heeft de macht om haar echtgenoot op te wekken uit de dood.

Isis was eerst veranderd in een sperwer en daarna ging ze naast het in linnen gewikkelde lijk zitten, klapwiekte met haar vleugels en zo kwam Osiris weer tot leven. maar Osiris kwam terug in de gestalte van een mummie!!

De verrijzenis van Osiris was voor velen de reden om zich in Abydos te laten begraven, in de hoop om met Osiris de dood te overwinnen.

Vanaf het begin van de geschiedenis van Egypte (omstreeks 3000 v. Chr.) heeft de angst voor en de zorg rond de dood de Egyptenaren beheerst.

En natuurlijk ook de vurige wens de dood de baas te worden. Dat ervaar je in Abydos zo duidelijk. Die doodsangst wilde men met allerlei magische handelingen doorbreken.

Jezus leeft

Op de Paasmorgen klinkt de paasboodschap tot de vrouwen:Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde zoeken’ (Matt.28:5)