A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eeuwig even (vervolg)


Eeuwig leven (vervolg)

 Lucas 10:25

 

 

Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven

============================

 

Alle mensen verlangen diep in hun hart toch wel om deel te hebben aan het eeuwige leven, wat zij zich daarbij ook voorstellen. Nu vind ik het frappant dat in alle religies (behalve in het christelijk geloof) gedacht en geleerd wordt dat je daarvoor iets moet doen. Zo ook de wetgeleerde over wie we hierboven lezen. Wat moet ik doen? Als iemand dat zou moeten weten, dan was het toch wel een wetgeleerde. Hij vraagt naar de bekende weg. Hij kende toch de Tora, de wet van God?Waarom stelt hij dan deze vraag?

 

Bijbedoeling

 

 Hij wil Jezus op de proef stellen. Hij wil van Jezus iets horen waardoor hij hem kan aanklagen. En op grond van die aanklacht kan laten ombrengen als godslasteraar. Hij wil Jezus uit de weg ruimen. En daarom stelt hij deze vraag. Maar als je met deze vraag de man uit Nazaret op de roef wil stellen, dan verwacht je toch wel een totaal ander antwoord dan je nu van Jezus leest. Het is een keurig antwoord. Had hij  geen vernietigend oordeel uitgesproken over de inwoners van Kafarnaüm? Als die vrome mensen uit die stad al naast het eeuwige leven grijpen, wat moet hij volgens Jezus   als wetgeleerde dan niet doen om het eeuwige leven te beërven? Hij verwacht een spectaculair  antwoord dat totaal buiten de regels van de Tora valt. En dan kunnen ze hem pakken.

 

Tegenvraag

 

 

Wat mij opvalt is  dat Jezus hem geen antwoord geeft, maar een tegenvraag stelt.Dat is niet zo netjes zou je zeggen. Wil Jezus geen antwoord geven? Deze tegenvraag vind ik subliem in wee opzichten,Jezus geeft geen pasklaar antwoord, Hij wil de mensen laten nadenken,., Hij heeft hen de gelegenheid zelf ide vraag te beantwoorden. Ook uniek in de tegenvraag van Jezus is datJezus met  die vraag doorstoot   tot de kern. Jezus doorziet zijn bijbedoeling. Hij Herkent zijn grote liefdeloosheid. En daarom laat Hij hem zelf formuleren waaraan het hem ontbreekt, namelijk aan liefde voor God en naasten. Hij wil immers Jezus uit de weg ruimen.