A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

El Amarna


El Amarna, residentie Echnaton

Zie ook Heliopolis

Ecchnaton met zijn gestyleerde baard en scepter.Farao Echnaton trok weg uit Thebe en ging wonen in El Amarna. Hij wordt wel de ketterfarao genoemd omdat hij brak met de traditionele godsdienst van Egypte. Hij vereerde niet langer Amon, maar Aton. Hij was Amenhotep IV en vermoedelijk de farao van de in tocht.Na Echnatons dood werden de oude religieuze gebruiken in ere hersteld. De jonge koning die waarschijnlijk Echnatons zoon was kennen we nu als Toetanchamon(levend beeld van Amon) en niet bij zijn oorspronkelijke naam Toetanchaton (levend beeld van Aton).

Nefertiti

Dit is de beroemde buste van de Egyptische koningin Nefertiti. Ze was een knappe verschijning

Twee keer worden we in de Bijbel herinnerd aan haar echtgenoot, de beroemde farao Echnaton. Egypte gaat deze buste (waarde 300 miljoen euro en 3300 jaar oud) van Duitsland terugvorderen berichtte de pers in december 2009

Deze farao keerde weer terug tot de verering van de zonneschijf, zoals die eeuwen geleden plaats vond bij de schoonvader van Jozef in On (Heliopolis).

 

 

Chebiroe

 

 

Een tweede reden waarom Echnaton in El Amarna bekend is geworden is dat deze farao totaal niet reageerde toen in El Amarna brieven binnenkwamen van zijn vazallen in Kanaän  met een dringend  verzoek hen te hulp te komen omdat de Chebiroe (de Hebreeën= de 12 stammen van Israël) invallen deden in hun regio. Hij is waarschijnlijk de farao van de intocht  van Israel in Kanaan.

Vazalvorsten

In de tweede plaats heeft Israël het grotendeels aan hem te danken, dat het Kanaän kon binnen trekken. Hij weigerde de vazalvorsten in Kanaän hulp te komen, die hem dringend om hulp gevraagd hadden om de binnengevallen Israëlieten (Chabiroe) te weren.

Hij had het te druk met de opbouw van de nieuwe stad El Amarna en de invoering van de nieuwe godsdienst, de verering van de zonneschijf.Echnaton  brak totaal met de traditionele godsdienst in Thebe.

Hij ging wonen in El Amarna. Daar bouwde hij de schitterende zonnetempel, die heel anders was dan de traditionele Egyptische tempels met hun driedeling van voorhof, heilige en heilige der heiligen.  Hij keerde weer terug naar de verering van de zon.

De eredienst van de zonnetempel vond plaats in de open lucht.

De tempel was eigenlijk een heel groot plein dat van alle kanten door de zon werd beschenen. Tegen de westelijke muur bevond zich een massieve obelisk  met een altaar er voor.

Natuurgodsdienst

In dit heiligdom vond een natuurverering plaats. Het was een natuurgodsdienst.Heel anders dan het heiligdom waar de grote Egyptische goden vereerd  werden zoals Amon, Ptah en Osiris. Geen zuilenzalen, geen gedenkkapellen, geen   pylonen. Alleen maar een grote ronde vlakte. Eindeloos wijd. Welnu, Nefertiti’ s echtgenoot Echnaton keerde in El Amarna terug tot de aanbidding van de zonneschijf. Haar beeld bevindt zich nu in een Berlijns museum. Elk jaar bezoeken honderdduizenden mensen dit museum om Nefertiti’s beeld te bewonderen.

 

 

 

Echnaton aanbidt de zonneschijf

Schoonvader van Toetanchamon

Deze Amenhotep was niemand minder dan de beroemde ‘ketterkoning’ Echnatonen schoonvader van Toet-anch-amon.

Amenhotep brak namelijk met de traditionele godsdienst van de Egyptenaren met de vele dier-goden en ging de zonneschijf aanbidden, verliet Thebe en ook de Amonpriesters en bouwde zijn nieuwe hoofdstad in El Amarna. Hij was dus een echte ketter.

Echnaton aanbidt de zonneschijf. Maar Amon is de traditionele god van Thebe. Die moet nog gevoed, gekleed en verzorgd worden, Een groot verschil met Echnaton. Hij is een ketter want hij keert de goden van Thebe de rug toe.

Amon moet dagelijks nog gevoed en cverzorgd worden

In de naam van Toet-anch-amon (= het levende beeld van Amon) zie je weer dat de nieuwe godsdienst niet lang stand heeft gehouden.

Onder Toetanchamon keerde men weer terug tot de cultus van Amon.