A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ein Karem


Ein Karem

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. (Lucas 1:39)

Geboorteplaats van Johannes de Doper

Het Franciskaner klooster van  Sint Johannes  in Ein Karem

 Hier is Johannes de Doper geboren.

Maria reisde naar Ein Karem in het bergland van Judea om Elisabet te begroeten. Zacharias en Elisabet woonden hier. Ein Karem lag even ten westen van Jeruzalem  vlak bij de tempel dus en Maria zal in de tempel de lofzang hebben uitgesproken die Lucas(Luc 1 : 46) na zijn interview van Maria (Luc 2) heeft opgetekend.

In deze woestijn leefde Johannes de Doper. Hij droeg een mantel van kamelenhaar en at sprinkhanen en wilde honing . Hij riep:"Luid klinkt een stem in de woestijn; maak de weg van de Heer gereed.

Dertien steden  in Juda waren bij de verdeling van het land aan de Levieten toegewezen. Er is een sterke traditie zie zegt dat de stad waar Zacharias en Elisabet woonden Ein Karem was.

Langs vruchtbare olijfgaarden slingert de weg naar het dal van de vallei. Ein Karem ligt nu in een buitenwijk van Jeruzalem dicht bij het beroemde Hadassa ziekenhuis.

Magnificat in de tempel

Zodra Maria gehoord had dat zij zwanger zou worden en een zoon zou baren die Jezus genoemd zou worden, ging zij haastig op weg naar Ein Karem..

Het is uitgesloten dat Maria als jonge vrouw op eigen houtje deze tocht heeft ondernomen. Dat was veel te risant in die tijd. Misschien was ' kort daarop' (Lucas 1 : 39) één van die grote feesten op handen en kon Maria met de pelgrims meegaan.

 Maria had nu alle reden om naar de tempel te gaan en de afstand was niet ver. Misschien was ze zelf nog vóór haar bezoek aan Elisabet naar de tempel gegaan met haar geweldig geheim.

 In ieder geval zal zij de lofzang in de tempel hebben gezongen. De zingende vrouw zal bij de omstanders op het tempelplein geen verwondering hebben gewekt. Het was gebruikelijk dat  jonggehuwde vrouwen naar het tempelplein gingen als bleek dat zij in verwachting waren.

 

In de woestijn

Bereid de weg van de HEER

Van Ein Karem  is het nog  ruim 5 kilometer lopen naar de wildernis in de woestijn waar Johannes de Doper optrad. Johannes leidde een kluizenaarsbestaan. Hij droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing (Marcus 1 :6)

Er zijn allerlei punt van overeenstemming tussen het optreden van Johannes en Jezus

Ook  Jezus verblijft enige tijd in de woestijn

Ook Jezus richt zich tot de menigte en ook zijn woord gaat over het doen en laten van de Farizeeën en Schriftgeleerden.

Ook Jezus verzamelt rondom zich een groep van leerlingen

Ook de discipelen van Jezus dopen de mensen

Deze gelijkheid van optreden heeft Johannes de Doper van zijn stuk gebracht: Bent u nu degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?

Het optreden van Jezus en dat van Johannes de Doper zijn niet alleen gelijktijdig, maar ook gelijksoortig.

Het grote verschil is dat Jezus de Messias is en Johannes alleen maar een wegbereider. Jezus is de Bruidegom en Johannes slechts de ' vriend van de bruidegom' Zie ook bij Onderwerpen Bruidegom