A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egypte/Goden


Egyptische goden

Het antieke Egypte kende vele goden.

 

Het laatste oordeel. Het hart wordt gewogen door de jakhalsgod en als het te licht bevonden wordt  wordt het verslonden door het monster.

 

Wie waren de hoofdgoden? Pta was de god van Memfis, de hoofdstad van het Oude Rijk, Re de god van On (later Heliopolis) en Amon de god van Thebe

.Deze drie zijn de drie hoofdgoden  van Egypte en je ziet ze overal  broederlijk naast elkaar afgebeeld.

Memfis bleef in godsdienstig opzicht belangrijk ook toen het veel zuidelijker gelegen Thebe de hoofdstad werd.

Door de eeuwen heen bleef Pta de god van Memfis, Re de god van Heliopolis en Amon de god van Thebe, die vaak geassocieerd werd met Ré en dan he Amon-Ré heette.

Vandaag bezoeken de toeristen de tempels van deze god in Karnak en Luxor

 

De bekendste god was de zonnegod Re.

Hij zit hier op de zonneboot waarmee hij langs het hemelzwerk vaart.

Net als met de meeste goden in Egypte wordt hij verbonden met een dier.

 Re wordt afgebeeld met het hoofd van een valk.Dit  is een papyrus uit 1200 v. Chr

Hier zie je enkele van die Egyptische goden.Horus, Seth,Thot, Cnoem.
Osiris (helemaal rechts) neemt met Isis  de krolodillengod Sobek bij de hand. Isis en Osiris werden in het hele Romeinse rijk vereerd.

Israël kent slechts één God.

 God de HEER.( JHWH  Jahweh)

Wij moderne mensen vinden het vreemd dat men zulke goden vereerde.

 Toch zijn er ook vandaag afgoden bij de vleet.

Ze hebben echter heel andere namen.De goden van toen verheffen zich in alle tijden.

Het gaat daarbij om de verheerlijking van de machten, alcohol, sex en drugs, geld en genot, die verslavend zijn, maar ook de Romeinse adelaar, Russische beer en de Nederlandse leeuw.

 Ook hoge  kantoorkolossen kunnen phallussymbolen worden van mannigheid en manhaftigheid, zoals in Egypte  monumenten van  kracht en aanzien werden opgericht  die mensen tot slaven maakten.

.Hoe heel anders is de  levende God van Israël; Barmhartig en genadig is de HEER;

 Hij ontfermt zich juist over de weerlozen en machtelozen! Zijn beeltenis herkennen wij in het beeld van de goede Herder met dat éne verdwaalde schaap in zijn armen.

Amon Re was weliswaar een hoofdgod, maar er waren nog vele andere goden Elke god had een eigen taak

Hier zie je eerst de god Ptah(waar het woord e-gyp.-te vandaan komt)

Zie je dat hij in zijn rechterhand iets vast houdt? Dat is het anch-teken.

Ptah was de god van Memfis. Naast hem staat de jakhalsgod ook weer met het anch-teken

De god van de mummificatie. De jakhalsgod was eigenlijk een lugubere god, want hij zwierf ’s nachts over de graven.

Naast de jakhalsgod staat Osiris  met de dubbele kroon van Egypte, Opper Egypte en Neder Egypte.Osiris was de eerste koning van Egypte, maar hij werd gruwelijk vermoord door zijn jaloerse broer Set.

Naast  Osiris zien we zijn echtgenote. Zij heet Isis en zij is nog steeds op zoek naar het in stukken gesneden lichaam van Osiris.

 Bij het sterven moeten iedereen voor Osiris verschijnen.

Voorstelling van het laatste oordeel

Voorstelling van het laatste oordeel.Er was bij de oude Egyptenaren toch altijd nog – hoe bizar    ook – een vaag religieus besef van een laatste oordeel.

Het is een echo van wat God geopenbaard heeft van zich zelf, maar die openbaring heen men totaal verwrongen.

Hier zien we  bijvoorbeeld hoe  Horus, zoon van Isis en Osiris,( met de valkenkop) een overledene begeleidt om voor Osiris te verschijnen. Anubis, de jakhalsgod helpt bij het wegen van het hart dat op de ene schaal van de weegschaal ligt.Op de andere schaal ligt een veer.

Helmaal links zie je de schrijversgod Thot met de Ibiskop die ijverig aantekeningen maakt over de stand van zaken op de weegschaal. Aan de voet van de weegschaal wacht het monster  af om de overledene te verscheuren als het hart te licht wordt bevonden.

“Ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren (Rom 1:23)