A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effen grond


Effen  grond Laat uw goede Geest mij leiden over geëffende grond (Ps 142:10) Uw goede Geest bestier mijn schreden en leide mij in een effen land Oude berrmijing) 

Wat is ‘effen land’  eigenlijk? We zongen dat wel in de oude berijming, maar we begrepen het niet.Wij dachten:: dat is land dat geëgaliseerd is om het zaaiklaar te maken.

Als je nooit inde Negev,of in de bergwoestijn van Judea geweest bent,  kun je niet begrijpen wat David hier zegt..In het gebied waarheen David  ondergedoken  was voor Saul is geen vlak land of geëffende grond. Zelfs de bedding van de wadi’s ligt vol gladde stenen.

 

 

  

.jpg'>

Klauteren en struikelen

 

Je krijgt hier heel gauw een gebroken enkel. Het grootste risico loop je in het donker. Op de smalle bergpaadjes was het levensgevaarlijk om in donker te wandelen. Je had een lamp nodig  “Uw woord is een lamp vor mijn voet en een licht op mijn pad”  Een metafoor dus.In de schuilplaats van David was het nog riskanter.Op de smalle richels in de richting van de spelonk moet je je je soms omhoog hijsen om verder te komen.Afdalen gaat altijd voetje voor voetje.Overal zijn scherpe rotspunten die je huid open  kunnen  scheuren.

 

Verlangen naar vlak land

 

Wat kan David in zijn schuilplaats verlangen naar de brede zandwegen rond Betlehem of naar de geplaveide straten  in Gibea waar zijn vriend Jonatan verblijft aan het hof van Saul. Nu moet hij met zijn mannnen altijd  klimmen kruipen en klauteren. In de wijde omgeving is geen enkel stukkje vlakke grond of een voetpad.En dan die voortdurende angst dat hij door de mannen van Saul wordt gearresteerd.

 

Effen land is  een metafoor

 

Deze psalm heeft niet alleen een aardrijkskundige betekenis. Hij krijgt een diepere zin. Er is geen roltrap naar de hemel. Er is wel een weg die door God zelf geëffend is. Het is ook weer een metafoor geworden. Gelukkig is hij in wiens hart de gebáánde wegen zijn. Wat zijn dat dan: de gebaande wegen in in je hart? Het antwoord is:Hij die al zijn hulp en kracht alleen van u verwqcht die kiest de welgebaande wegen. Die mens mag voor Gods aangezicht  verschijnen.Het zijn wegen  waar de rotsblokken van liefdeloosheid zijn opgeruimd en de diepe kuilen van het ongeloof geslecht. Alleen langs die wegen kom je bij God terecht.Alle andere wegen zijn doodlopende wegen

 

Geest van God

 

Het leven is vol kwade geesten; in de bergwoestijn hebben struikrovers zich verborgen. Daarom bidt David:Laat Uw goede geest mij leiden in een geëffend land,