A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Europa


Athene, Rome en Jeruzalem,de bases van het geestesklimaat van Europa? 

 

 

 

 

Athene: Plato en Aristoteles zijn de grondleggers van het Griekse denken

 

De  Akropolis was  het middelpunt van de Griekse cultuur

 

 Kerizer Augustus

 

 

 De Romeinse soldaat als beeld van een uitstekende militaire organisatie

 

 Rabbijnen als  vertegewoordigers van het Joodse volk

 

 De tempel als het middelpunt van het joods godsdienstige leven

 

 

 

De Griekse regio Macedonië was het eerste gebied in Europa dat de apostel Paulus bezocht. Op zijn reis door Anatolië  was de hij in Troas aangekomen. Daar kreeg hij ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:’Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp’ (Hand. 16:9).

 

Eerste christenvrouw in Europa 

Lydia de purperverkoopster uit Tyatira, de zakenvrouw die een filiaal in Filippi had, was de eerste vrouw in Europa die  het evangelie aannam. Na haar hebben miljoenen Europeanen Jezus als hun  Redder aangenomen. Men zegt wel eens dat het geestesklimaat van Europa terug gaat op de Grieken, de Romeinen en de Joden. Van de Grieken in de oudheid leerden we filosoferen en wetenschap bedrijven,van de Romeinen wetgeving en organisatie en van de joden erfden wij onze religie. Bij dit geestesklimaat worden drie hoofdsteden genoemd en geroemd:

 

Athene, Rome en Jeruzalem.

 

Het zijn ook plaatsen die in de Bijbel vaak genoemd worden. Genoemde plaatsen zouden de basis vormen van onze Europese cultuur. Het Griekse denken, het Romeinse recht en de Joodse religie. Ik heb op mijn site daarom ook veel aandacht besteed aan deze drie Bijbelse plaatsen. Zie bij Athene, Rome en Jeruzalem. Maar je kunt niet zeggen dat de joden de bron zijn van de religie en wij het christelijk geloof van de joden geërfd hebben, alsof de joden religieuze genieën waren.

 

 

 Het begint in Jeruzalem

 

Maar in Jeruzalem is het wel begonnen: de doorbraak van het Godsrijk en de uitstorting van de Heilige Geest. In geen enkel Bijbels hoofdstuk worden zoveel landen opgesomd als in  Hand.2:”Parten, Meden en Elamieten, Judea en Kappadocië, Frygië en Pamfilië, mensen uit Kreta en Arabië. De Pinksterfeest overschrijdt de grenzen van het jodendom.

Het christendom is ontstaan door de  overweldigende kracht van de Heilige Geest. Het geestesklimaat van Europa is zonder de werking van die Geest ondenkbaar. Maar bij het ontstaan van het christendom hebben de Griekse cultuur en de Romeinse organisatie kundigheid  wel een grote rol gespeeld. Bij het eerste denk ik aan de grote eerste christelijke concilies van Nicea en Chalcedon. Bij het laatste  bijvoorbeeld aan een grote christelijk kerk die ons nog dagelijks herinnert aan Rome, de rooms-katholieke kerk. In het geestesklimaat van Europa hebben ook het humanisme, het  rationalisme en het atheïsme een grote rol gespeeld. De basis en de grondstructuur van het Europese geestesklimaat zijn  daarentegen gelegd door de Heilige Geest, de Geest van de levende Christus. Die Geest heeft ook gebruik gemaakt van de Griekse taal (het koinè Grieks) en de Latijnse taal van Rome in de heldere formulering van het christelijk belijden en de vele schatten van de Judaïca. Athene, Rome en Jeruzalem zijn Bijbelse plaatsen die een grote invloed hebben gehad op het christelijke geloven. Maar Europa is vandaag  het enige continent waar dit christelijke geloven steeds meer afbladdert en afbrokkelt.

Een vrijblijvende religiositeit heeft in Europa de enige naam waardoor de mens behouden kan worden, vervangen. Niet de Griekse cultuur en filosofie, noch het Romeinse juridische denken,en zelfs niet de Joodse rabbijnen hebben ons God leren kennen.

Het unieke van het christelijke geloven is dat wij geloven dat  de HEER God zich heeft laten kennen in het leven, spreken en optreden van één enkel mens, het persoonsgeheimenis van de Man van Nazaret, de Zoon des mensen.