A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Endor / Oude Testament


Endor

zie ook Endor/ Dodencultus

Saul zit in grote moeilijkheden. Hij ligt met zijn leger op het gebergte Gilboa. Hij is vreselijk bang voor de Filistijnen.. Wat moet hij doen? Aanvallen? God zwijgt en de profeten geven ook geen antwoord.

Daarom beval Saul zijn dienaren om voor hem een dodenbezweerster op te sporen (1 Sam. 28:7)

 

 Saul raadpleegt de dodenbezweerster van Endor naar Oostsane 

Toen zijn dienaren hem vertelden dat er te Endor een dodenbezweerster woonde, vermomde hij zich.. Endor is laatste nacht van koning Saul.

Heksenvoorstelling

 

 

Jakob Cornelisz.van Oostsane maakte van het bijbelverhaal een complete heksenvoorstelling Hij beeldt het bijbelverhaal af in vijf episoden.Bijna als een stripverhaal!Helemaal links bezoekt Saul de dodenbezweerster. Op de voorgrond bezweert zij de geest van Samuël die achter de ruïne uit zijn graf klimt.Achter hen strijdt het leger van Saul tegen de Filistijnen.Vlak daarvoor  werpt Saul zich in zijn eigen zwaard

Zie verder bij  Onderwerpen  onder het item  Dodenbezweerster

Heks van Endor?

In de bijbel komen we ook het verhaal tegen van het bezoek van koning Saul aan de dodenbezweerster van Endor .

Ze wordt sinds Luthers bijbelvertaling weliswaar meestal genoemd de heks van Endor, maar letterlijk heet ze de”meesteres van dode geesten”, een benaming die we ook weer tegenkomen in Ugarit, de opgegraven stad van de Kanaänieten.

Saul zit diep in de problemen.

Hij heeft het machtige leger der Filistijnen gezien, dat tegen Israël is opgetrokken. Saul wordt doodsbang.Hij vraagt de HEER om raad. Maar de HEER antwoordt niet en ook de profeten zwijgen in alle talen. Samuël  is al  gestorven, maar Saul wil hem per se spreken.

Daarom vraagt hij zijn dienaren of hier ergens een geestenbezweerster woont.

Terwijl hij nota bene nog maar pas geleden (vers3) het bezweren en aanroepen van de geesten der doden had verboden. “Ja, in Endor woont er een”

.Het is nog aardedonker als Saul er heengaat.Saul vraagt dan de dodenbezweerster voor hem Samuël op te roepen.

Met tal van opmerkingen maakt Samuël Saul duidelijk dat hij niets hoeft toe te voegen aan wat hij eerder heeft geprofeteerd.

Morgen zal het gedaan zijn met zijn leven. Het antwoord levert Saul niets op.

Het raadplegen van de overleden Samuël is voor niets.

Dat is ook de boodschap van dit bijbelgedeelte.

Echt gebeurd?

Nu blijft nog de vraag onbeantwoord of Samuël echt aan de geestenbezweerster is verschenen. Wellicht zullen de eerste lezers het zo wel opgevat hebben.

De geestenbezweerster zegt echter niet dat zij Samuël ziet opkomen. Ze zegt “Ik zie een goddelijke gestalte uit de aarde oprijzen (1 Sam. 28:13)

’Die uitdrukking is een gewone  Kanaänitische en Hebreeuwse term voor de geest van een dode.Het is een oude man gehuld in een mantel, zegt ze.Dat moet Samuël zijn! 

Saul trekt onmiddellijk die conclusie . Saul was natuurlijk buitengewoon ontvankelijk voor alles wat de geestenbezweerster zou zeggen.Haar antwoord was voor Saul de laatste strohalm. Hij vertrouwde helemaal op haar. Hij was midden in die nacht van Endor buitengewoon suggestibel.

En de vrouw zal veel suggestieve gaven gehad hebben.

Misschien kon zij wel buikspreken zoals vele van haar Kanaänitische collega’s

Maar dit neemt niet weg dat het allemaal illusie was. Bedrog.En bovendien moeten we aannemen dat er inderdaad een gevaarlijke geestelijke wereld bestaat, die ons het geloof in de levende God en het beloftewoord van God wil ontfutselen.