A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ethiopie / Bijbels land


Ethiopië  / Bijbels land 

De Blauwe Nijl

Lalibela, het Jeruzalem van Ethiopie

Kerk in Lalibela

Bewoners in Lalibela

 

Ethiopië  is een buitengewoon boeiend land. Volgens mensen die veel gereisd hebben is dit land het mooiste land ter wereld. In het noorden wonen veel christenen.  De plaats Lalibela wordt wel het Jeruzalem van Ethiopië genoemd. Daar zijn veel kerken en kapellen in de rotsen gebouwd. Waarschijnlijk  kwahier ook de koningin van Seba vandaan enet huidige Jemen vroeger Ethiopië. Het is waarschijnlijk  dat de koningin van Seba vanuit Jemen naar Jeruzalem reisde om koning Salomo  te bezoeken. Dat zou dus Ethiopië kunnen zijn. Uit het N.T. weten we dat een hooggeplaatste  ambtenaar uit Ethiopië ook naar Jeruzalem reisde. Bij Gaza ontmoette hij Filippus die hem vroeg: Begrijpt u wat u leest?

Naar Hierapolis

Na zijn uitleg aan deze Ethiopiër is Filippus  via de haven van Caesarea Maritima naar Anatolië vertrokken. Waarschijnlijk heeft hij daar het evangelie verkondigd. Er bevindt  zich namelijk bij de ruïnes van Hiërapolis  vrij veel overblijfselen van een kerk, die de Filippuskek genoemd wordt. 

De Ethiopische traditie bewaart in het geschrift Kebre Negast (Glorie van de koningen) een oer-oud verhaal, dat vertelt dat uit die ontmoeting een zoon geboren is: Menelik. De laatste keizer Haile Selassie - afgezet in 1974 - was volgens eigen zeggen de 225e nakomeling uit die Salomonische dynastie. Deze ‘negus’(= vorst) droeg dan ook de titel: ‘Koning der koningen van Ethiopië, Zegevierende leeuw van de stam Juda en Verkorene van God’. In het Nieuwe Testament is het verhaal overgeleverd over de 'kamerling uit het Morenland' -de Ethiopische Eunuch- die een bezoek bracht aan Jeruzalem (Handelingen 8:26-40). Verder wordt in nogal wat bijbelteksten het land Ethiopië genoemd, of komen mensen er vandaan. Het land is ook wel bekend als Koesh, of Nubië en in latere tijd: Abessinië.  

Ark in Ethiopië?  

 

Opmerkelijk is ook dat Ethiopiërs zelf geloven dat de Ark van het Verbond -ooit verloren geraakt in de geschiedenis- in de stad Axum wordt bewaard. Bij een bezoek aan Jeruzalem zou Menelik  die hebben meegekregen. In Axum zou ook het paleis zijn geweest van de koningin van Seba, die onder de naam Makeda bekend staat. Eigenlijk worden we al vroeg in de Bijbel op Ethiopië gewezen: volgens Genesis 2 heeft één van de paradijsrivieren, de Gichon (=Nijl) zijn oorsprong in het land. De rivier stroomde toen zelfs ‘om heel Nubië -Ethiopië- heen’ (Genesis 2:13). En volgens Psalm 87 zal God de Ethiopiërs tellen als bij Israël ingelijfd. In elk geval kan het land bogen op een oeroude cultuur van de allereerste mensen. Bijzonder is ook dat Ethiopië nooit gekoloniseerd is en een eigen authentieke christelijke traditie heeft waar de bevolking trots op is. Reden te over om dit mooie land met zijn vriendelijke mensen waarvan 60% christen is (en het merendeel in het Noorden woont), te bezoeken.