A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebed JHWH (5)


 

 

Ebed JHWH (5) Lam Gods

 

Het lam als beeld van kwetsbaarheid

De dienst van de Ebed JHWH wordt m.i. nergens zo treffend uitgedrukt als in de woorden ‘lam Gods’. Zo typeert Johannes de Doper Jezus aan het begin van Jezus’ optreden. Als Jezus langs de oever wandelt en de leerlingen  aan het vissen zijn, zegt Johannes de Doper:“Daar gaat  het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. (Joh. 1 :29) Vertaling van het NBG.  In het Grieks lezen we dat het lam de zonden der wereld wegdráágt.Het gaat daar over oppakken en wegdragen, zoals de zondebok vroeger  de zonden  symbolisch wegdroeg.

 Cultische functie? 

Een van de belangrijkste verklaringen is dat de term

‘Lam van God’  verwijst naar het Pascha-lam uit het Oude Testament.Ik denk dat dit niet terecht is. Immers het Pascha-lam werd niet geslacht als verzoening voor de zonden, maar als vrijwaring van het gericht:het sparend voorbijgaan van de Engel des  verderfs.

Naast het Pascha-lam worden ook andere offers in het Oude Testament wel wleens gezien als achtergrond van de uitdrukking ‘lam van God’.Ook hier moeten we niet op de klank van het woord ‘lam’  afgaan.Onwillekeurig kunnen we denken dat het noemen van dit woord te maken heeft met de cultische dienst in de tempel.Dat lijkt wel aannemelijk, maar in de tekst zelf is er geen enkele aanduiding van het offeren of slachten van een lam of van de plaatsvervangende betekenis van het sterven van het lam.

 De kabod van het triomferende lam! 

Bovendien staat in het Johannes-evangelie de  kabód (heerlijkheid) van Jezus zozeer  op de voorgrond dat die zelfs bij Jezus’ vernedering altijd aanwezig blijft.Johannes tekent Jezus als de Ebed JHWH. Maar dan in de specifieke betekenis als degene die aan het einde van zijn aardse leven in zijn triomfantelijke overwining aan het kruis over zonde, ziekte en dood de dienende knecht van zijn Vader bleef, die jubelend uitriep:”Het is volbracht”. Deze woorden komen we alleen bij Johannes tegen.

 Waarom toch een lam? 

Waarom noemt Johannes Jezus die langs de over van het meer van Galilea liep - dan toch een lam? Wel, omdat hij tot zijn laatste snik, kwetsbaar bleef als een lammetje.Johannes riep niet:Kijk daar gaat de leeuw uit Juda’s stam, de  Geweldenaar, de Overwinnaar. Hij stierf even kwetsbaar als een lam.