A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efraim-stad Retraiteplaats


Efraïm-stad

 

Efraim-stad was  de laatste retraiteplaats  voor Jezus’ laatste reis naar Jeruzalem. Dit stadje lag op een van de bergen aan de horizon. Daarvoor liep de weg van Jeruzalem naar het noorden.

Ik stel me voor hoe Jezus daar is aangekomen.
Hij zal zeer geëmotioneerd geweest zijn; En wel om de volgende redenen

Nog maar enkele dagen geleden was  hij vreselijk ontdaan geweest  vanwege het overlijden van zijn vriend Lazarus. Hij besefte dat de opwekking van Lazarus  de aanleiding zou zijn voor zijn graf

Dat zo velen Hem volgden en tot geloof in Hem kwamen als de Messias zal Hem ook erg aangegrepen hebben

Niet minder emotioneel zal voor Jezus geweest zijn toen Hij hoorde dat de Farizeeën van plan waren Hem te doden.

En tenslotte realiseert Jezus zich dat er nu een einde komt aan zijn openbare optreden

 

Retraiteplaats

 

Hier in Efraim zal de Heiland zijn leerlingen uitvoerig en in alle rust nog verder onderwezen hebben in de weg die Hij moest gaan

Efraim kan verschillende betekenissen hebben. Efraim was allereerst een zoon van de aartsvader Jakob.

Met die naam kan ook heel Israël  bedoeld worden als de dominantste stam. Van Israël.

Maar in Joh. 11: 54  was er ook een stad met die naam.

 Daarheen heeft Jezus  met zijn discipelen teruggetrokken nadat na de opwekking van Lazarus de Farizeeën  met elkaar gingen overleggen hoe ze Jezus het beste zouden kunnen doden (Joh. 11: 53).

Het zou een laatste retraite worden voor zijn laatste reis naar Jeruzalem.

In het plaatsje Efraim heeft Jezus met zijn leerlingen het Pascha afgewacht.Daar was Hij voorlopig veilig voor de Farizeeën.

Waar lag die stad precies?

Waarschijnlijk gaat het hier om de oude nederzetting Ofra/Efron in het vroegere stamgebied van Efraïm

Waarom heeft Johannes deze  plaats genoemd? Om ons te laten weten dat hij er zelf bij geweest is.

Dit tamelijk hooggelegen stadje lag tegen de oostelijke  rand van het Judese bergland, 20 km ten noordoosten van Jeruzalem.

 Misschien had iemand Hem daar onderdak geboden.

Wat heeft Jezus daar gedaan ?

We  weten het niet.

Reken maar dat  Jezus veel met zijn leerlingen gesproken heeft.Matteus   heeft dit wel uitvoerig meegedeeld (Matt.20:17)

Johannes vertelt er niets over. Johannes heeft de naam van het plaatsje wel goed onthouden. Het verblijf met de Heiland daar zal diepe indruk op hem gemaakt hebben.