A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egypte/Koptische kerk


Koptische kerk\

Paus Shenouda III, patriarch van Alexandrie, bezoekt Nederland in oktober 2010. De kathedraal van Sint Bavo in Haarlem zit tjokvol met 2000 gelovigen

 

#8.jpg'>

 Koptische bisschoppen met Shenouda III

 

 

Marcuskathedraal die 10.000 staande mensen kan bevatten 

 

 

 Shenouda III

 

 

De Koptische kerk telt tussen de 7 en 8 miljoen Kopten Op een totale bevolking van 83 miljoen mensen. Hoofd is patriarch Shenouda III. De evangelist Marcus bracht het christendom naar Egypte. Hoofd van de Koptische kerk te Alexandrie keerde zich tegen de uitspraak van Chalcedon (over de verhouding het goddelijke en menselijke in Christus) in 451 en kon zich daarmee niet vereniging. Zie Koprtische theologie)

 

========================================

Het zijn Egyptische monniken geweest die het heilig en heilvol evangelie van Jezus Christus via Ierse monniken in ons land hebben gebracht. Hulde aan deze vergeten monniken! Daarom vinden jullie hier geen foto's van de  symbolen van het oude Egypte – de piramiden -  maar geef ik hier enkele indrukken weer van de Koptische kerk in dit land.

De grootste kerk in het Midden-Oosten is de Rotskerk in Caïro.  Hij is gebouwd in de vuilnisbeltwijk Mokattam, waar veel christenen wonen. De Kerk is helemaal in de rotsen uitgehouwen en hij kan duizenden mensen bevatten.

Uitgebeeld in de rotsen zijn de geboorte van Jezus, Zijn intocht in Jeruzalem, zijn Opstanding en Hemelvaart en zijn Wederkomst op de wolken des hemels als Rechter.  Hij is de Alfa en de Omega.

De Koptische christenen staan vooraan in het werk der barmhartigheid. In het sociale werk onder de ‘afvalmensen’ die onder de meest erbarmelijke omstandigheden leven óp en ván de grote vuilnisbelten even buiten Cairo, verrichten zij veel werk.

Deze schitterende foto's kreeg ik van Gert-Jan Segers, docent in Caïro


Hier kun je goed zien hoe de kerk in de rotsen is uitgehouwen.


Gebouwd als een amfitheater.  Hier zijn duizenden zitplaatsen. (Voorsten niet goed zichtbaar) 

 Aanbidding van de herders

Intocht in Jeruzalem

Geen  beelden

Kenmerkend voor de Oosterse orthodoxie (de Koptische orthodoxe kerk inbegrepen,) vind ik  de afwezigheid van beelden in de kerk. In de Koptische kerk zijn wel iconen toegestaan, mozaïeken en ook afbeeldingen in reliëf, maar geen losstaande beelden.

Ik vermoed dat dit de invloed is van het Jodendom, dat ook van invloed geweest is op het feit dat in de Koptische kerk de sabbat en de besnijdenis in ere  werd (wordt ?) gehouden.We hebben wel doopdiensten meegemaakt.

Het viel ons op dat jonge mensen zich niet schamen voor hun geloof .Velen van hen hebben het Koptisch kruis laten tatoeëren op hun pols en spreken vrijmoedig over hun geloof in de levende Heer.

In Alexandrië is het Oude Testament vertaald in het Grieks. De zogenoemde Septuaginta.

Ikonenwand

In alle Koptische kerken bevindt zich een iconenwand. Ze geeft toegang tot het altaar. Op de iconenwand van de Koptische kerk aan het Mosplein in Amsterdam staan de woorden: Dit is de poort des hemels In 1992 heeft de koptische patriarch uit Caïro deze kerk ingewijd. Tot 1985 deed zij dienst als gereformeerde Maranathakerk.

In het stadsdeel oud-Caïro kun je zien dat het christendom heel belangrijk was in Egypte.Een stuk of zes orthodoxe kerken staan op een kluitje bij elkaar. De slanke toren van de nieuwe Sint Marcus kathedraal nodigt je uit om deze kerk binnen te gaan. Men zegt dat de eerste gemeente gesticht is door  de evangelist Marcus. Bijna 10.000 mensen kan deze kathedraal bevatten. Ongelooflijk. Ook in de week bezoeken honderden mensen deze kerk.Er wordt veel aan bijbelstudie gedaan en voorlichting gegeven door de patriarch en zijn dienaren.

Zeven miljoen

Ongeveer zeven miljoen mensen (10% van de bevolking) behoort tot de Koptische kerk! Ze is de grootste christelijke kerk in het Midden-Oosten. De Koptische kerk te  Amsterdam aan het Mosplein is het middelpunt van een 2000 mensen tellende geloofsgemeenschap.

De Koptische kerk heeft zeer veel betekend voor de westerse kerk. In de vierde eeuw is hier het kloosterwezen ontstaan dat zich heeft uitgebreid over heel Europa. Het was ook Egypte dat zendelingen stuurde naar Ierland en Engeland en door deze zending kwam het evangelie naar Nederland. Niet alleen het schrijven (papyrus) hebben wij aan hen te danken, ook het Evangelie!

Overal zie je in de Koptische kerk afbeeldingen van Jezus’vlucht naar Egypte (Math 2 : 13-16). Deze wordt bijna beschouwd als Jezus’persoonlijke christianisering van Egypte.

Naast de officiële Koptische kerk is er ook de Evangelisch Koptische kerk. Deze heeft in Caïro een voortreffelijke theologische school.

Het is tragisch dat deze bloeiende christelijke kerk zich na 451 (na het concilie van Chalcedon)   losmaakte van de wereldkerk en op die wijze niet die aandacht en steun gekregen heeft die ze nodig had.

Met andere oosterse orthodoxe kerken kon de Koptische kerk de uitspraak van Chalcedon niet aanvaarden. Dit concilie sprak zich op voorzichtige, tastende wijze uit over de verhouding van de goddelijke en menselijke  aard in de éne persoon van Jezus Christus.De Koptische kerk bleef vasthouden aan de ene godmenselijke natuur van Christus.

De Koptische kerk heeft als een van de weinige Noord-Afrikaanse kerken de storm van de islam doorstaan.